Nieuwe versie Normeringsrapport gepubliceerd

Platform Oncologie-SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten heeft de elfde versie van het Normeringsrapport gepubliceerd.

De belangrijkste wijziging in deze versie betreft de toevoeging van normen voor het structureren van een multidisciplinair overleg (MDO). Alle algemene normen voor een MDO zijn nu gegroepeerd weergegeven. De belangrijkste tumorspecifieke wijziging betreft de toevoeging van normen voor mesothelioom van de long.

Daarnaast is in de bijlagen opgenomen:

  • een nieuwe versie van het NVRO-normendocument ‘Kwaliteitsnormen Radiotherapie in Nederland’ (bijlage H)
  • de rol van verpleegkundigen duidelijker geformuleerd voor AYA-zorg (bijlage I)
  • de aangepaste criteria van de NVMO over combinatietherapie immuuntherapie (bijlage L)

Een Engelse versie van het Normeringsrapport is binnenkort beschikbaar.

DOWNLOAD NORMERINGSRAPPORT