Webinar nieuwe PASKWIL-criteria

De NVMO-commissie BOM organiseert op 8 maart 2023 van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over nieuwe PASKWIL-criteria voor de adjuvante en palliatieve setting.

Tijdens deze avond zal de commissie voorstellen voor nieuwe criteria presenteren en is er gelegenheid tot discussie. Hierna kunnen de herziene conceptcriteria nog gewijzigd worden.

De voorstellen zijn aangepast naar aanleiding van de ontvangen feedback op het eerste conceptvoorstel dat de commissie BOM tijdens de algemene ledenvergadering op 11 november 2022 toonde. Tijdens de komende algemene ledenvergadering op 19 april 2023 legt de commissie de nieuwe PASKWIL-criteria voor ter stemming.

NVMO- en NVALT-leden kunnen zich voor het webinar aanmelden.

Uw inbreng wordt op prijs gesteld!

AANMELDEN