MO nr. 6 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

  • Wil de oncologische zorg toekomstbestendig zijn, dan moet die heel anders georganiseerd worden. Keuzes over concentratie en spreiding zijn onvermijdelijk. Kwartiermaker prof. dr. Hans Nijman (UMCG) stelde een plan van aanpak op.
  • Er is nog geen consensus over de definitie en de beste behandeling van oligometastasen. Drie oncologen lichten hun aanpak toe.
  • Hoe verloopt de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker in de dagelijkse praktijk? Promotieonderzoek van dr. Marieke Pape aan de hand van NKR-data leverde hierover waardevolle inzichten op.

Adviezen commissie BOM

  • Abemaciclib als adjuvante behandeling bij hoogrisico HR+ mammacarcinoom
  • Sotorasib als tweede- of hogerelijnsbehandeling van het irresectabel of gemetastaseerd NSCLC met KRAS-G12C-mutatie
  • Tumorinfiltrerende lymfocyten bij het irresectabel melanoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.