Publicatie eerste MKNT-lijsten

De eerste lijsten met Minimaal Klinisch Noodzakelijke Targets (MKNT) zijn beschikbaar: de lijsten CRC, endometriumcarcinoom en NSCLC.

De lijsten colorectaal carcinoom (CRC) en endometriumcarcinoom zijn te vinden op deze NVMO-pagina. De lijst niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is te vinden op de NVALT-website.

Deze lijsten geven per tumortype een overzicht van prognostische/predictieve biomarkers met consequenties voor de behandeling en daarmee dus ook een overzicht van biomarkers per tumortype die minimaal getest dienen te worden. Het doel van de lijsten is om alle patiënten in Nederland gelijke toegang te geven tot moleculaire diagnostiek door de bekendheid van de minimaal te testen biomarkers onder behandelaren én pathologen te vergroten.

De MKNT-lijsten zijn opgesteld door gemandateerde leden van de NVMO, NVALT, NVVP en VKGL, als onderdeel van het uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek onder regie van het Zorginstituut Nederland. De lijsten zullen regelmatig worden herzien, zodat ze aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de oncologie. Ook zullen er op korte termijn MKNT-lijsten volgen voor een aantal andere tumortypes.