MO nr. 7 verschenen

E-ZINE LEZEN

In dit nummer:

  • Welke vorm van moleculaire diagnostiek moet wanneer worden ingezet bij patiënten met kanker? Over die vraag zijn de meningen onder internist-oncologen niet eensluidend, blijkt uit een peiling onder NVMO-leden. Internist-oncologen prof. dr. ir. Koos van der Hoeven en dr. Hilde Nienhuis, betrokken bij Hartwig Medical Foundation, reageren.
  • Moleculaire tumorboards bespreken de behandelopties voor patiënten met uitgezaaide tumoren aan de hand van DNA-analyse van biopten.
  • Bij uitgezaaide borstkanker kan het visualiseren van de oestrogeenreceptor met [18F]-FES-PET helpen om klinische dilemma’s op te lossen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van dr. Jorianne Boers (UMCG).

Adviezen commissie BOM

  • Cabozantinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd jodium-refractair gedifferentieerd schildkliercarcinoom
  • Cemiplimab bij patiënten met een progressief gerecidiveerd of gemetastaseerd cervixcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.