MO nr. 9 verschenen

E-ZINE LEZEN

Cover MO 2023-9In dit nummer:

  • Sinds september is het binnen de PALGA-protocolmodule mogelijk om de residual cancer burden (RCB) te gebruiken voor de responsevaluatie na neoadjuvante chemotherapie bij mammacarcinoom. Patholoog dr. Carolien van Deurzen en internist-oncoloog dr. Marloes van Dongen lichten toe hoe en waarom de RCB de vorige meetmethode EUSOMA uiteindelijk zal vervangen.
  • Arts-onderzoeker dr. Daniël Lionarons won tijdens de jaarlijkse NVMO Oncologiedagen de Pieter de Mulder Award, die hem de kans biedt drie maanden onderzoek te doen bij een internationaal instituut.
  • Een beter begrip van de tumorimmuunomgeving kan bijdragen aan optimalisatie van de behandeling en betere patiëntenselectie. Dat blijkt uit de dissertaties die bekroond zijn als beste oncologieproefschriften van het jaar.

Adviezen commissie BOM

  • Ivosidenib als tweede- of derdelijnsbehandeling bij het gevorderd IDH1-gemuteerd cholangiocarcinoom
  • Cemiplimab als eerstelijnsbehandeling voor PD-L1-positief gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Ga naar medischeoncologie.nl om te zoeken in alle nummers van Medische Oncologie.