NVMO-proefschriftprijzen uitgereikt

Dr. Natasja de Vries en dr. Leonie Voorwerk zijn de winnaars van de oncologieproefschriftprijzen. Ze ontvingen de prijzen tijdens de Oncologiedagen in Congrescentrum Papendal.

Meer yδ T-cellen bij MSI-colorectale tumoren

Dr. Natasja de Vries ontvangt de NVMO-prijs voor haar onderzoek in het LUMC met nieuwe, geavanceerde technieken om een beter begrip van de tumor-immuunomgeving te krijgen. Ze kon in groot detail naar het immuuncelinfiltraat in colorectale tumoren met microsatelliet instabiliteit (MSI) kijken.

Hierdoor zag ze dat γδ T-cellen verhoogd aanwezig zijn in MSI-colorectale tumoren met B2M-mutatie na immuuntherapie. Dit zijn gespecialiseerde type immuuncellen die er mogelijk voor zorgen dat patiënten met MSI-colorectale tumoren toch een goede respons vertonen op immuuntherapie. Deze vondst wekte brede interesse en leidde tot een publicatie in Nature.

Effectievere immuuntherapie door betere patiëntselectie

Dr. Leonie Voorwerk heeft de proefschriftprijs gekregen voor haar onderzoek dat aantoonde dat immuuntherapie met checkpointremmers actief is in een selecte groep borstkankerpatiënten, met name bij patiënten met gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker. Dit onderzocht ze in het Antoni van Leeuwenhoek.

Verder kwam uit haar resultaten naar voren dat een kortdurende voorbehandeling met chemotherapie voor meer immunogene effecten zorgde, wat mogelijk leidt tot een verbeterde respons op immuuntherapie. Eosinofielen bleken hier een essentiële schakel in te zijn. Ze denkt dat de effectiviteit van immuuntherapie verder kan worden verbeterd door een betere selectie van patiënten en gericht onderzoek naar rationele combinaties.

Proefschriftprijzen

Beide prijswinnaars hielden tijdens de 29e Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek. Ook ontvangen ze ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro.