Tekort aan vinblastine

Op dit moment is er een wereldwijd tekort aan vinblastine. Ook in Nederlandse ziekenhuizen is de beschikbaarheid van vinblastine zeer beperkt. Er gelden daarom per direct vinblastine sparende maatregelen.

De commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen (cieATG) – waar in dit geval het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de NVMO vertegenwoordigd zijn – hebben deze alert opgesteld. Het behandeladvies vindt u hieronder.

behandeladvies