Update (M)KNT-lijsten

Na publicatie van de eerste drie MKNT-lijsten in augustus 2023 hierbij de eerste update van 2024.

Op verzoek van velen is ‘Minimaal’ uit de lijsten verwijderd om verwarring te voorkomen, de lijsten zijn nu genaamd: lijsten Klinisch Noodzakelijke Targets, ‘KNT-lijsten’.

De achterban van de NVMO/NVVP/VKGL/CieBAG/NFK was verzocht voor 1 oktober 2023 feedback te geven op de elf rondgestuurde concept-KNT-lijsten. Zowel na publicatie van de eerste drie KNT-lijsten als op de elf conceptlijsten hebben we waardevolle vragen en opmerkingen ontvangen uit het veld op basis waarvan verdere verbeteringen zijn doorgevoerd, zowel ten aanzien van de procedure rondom de KNT-lijsten als ten aanzien van de inhoud van de lijsten. We zijn iedereen zeer erkentelijk voor deze input en bijdrage.

Inmiddels zijn er negen nieuwe KNT-lijsten gepubliceerd op de NVMO-website en zijn de eerste drie lijsten geüpdatet om deze te uniformeren aan de andere KNT-lijsten.
Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de toelichting.

Ten aanzien van de status van de lijsten en hoe deze zich verhouden tot de richtlijnen zijn meerdere vragen gesteld. Het uitgangspunt is dat de KNT-lijsten een overzicht geven van vergoede targets die van invloed zijn op de standaard behandeling, waarbij de plaatsbepaling van de behandeling in de richtlijn wordt gedaan. Momenteel vinden er gesprekken plaats met het kennisinstituut om een goede werkwijze vast te stellen voor het afstemmen van de KNT-lijsten en de richtlijnen.

Op dit moment zijn er meerdere KNT-lijsten uitgestuurd voor een commentaarronde en zijn er enkele lijsten in ontwikkeling, waaronder een tumor-agnostische lijst.
We zullen u middels NVMO-nieuwsberichten en korte vermeldingen in het tijdschrift Medische Oncologie op de hoogte houden van nieuwe publicaties van KNT-lijsten.
Vragen/opmerkingen of het verzoek voor het opstellen van een KNT-lijst kunt u mailen naar cieKNT@nvmo.org onder vermelding van ‘KNT-lijsten’.

Concept-KNT-lijsten (publicatie na commentaarronde en verwerken feedback):

  • Hepatocellulair carcinoom
  • Gastro-intestinale stromacel tumor (GIST)
  • Neuro-endocriene tumoren (NET)- neuro-endocrien carcinoom (NEC)
  • Maagcarcinoom
  • Oesofaguscarcinoom
  • Prostaatcarcinoom

KNT-lijsten in ontwikkeling:

  • Hoofd-hals carcinoom
  • Speekselkliercarcinoom
  • Glioblastoma multiforme (GBM)
  • Tumor-agnostische lijst