De beste proefschriften van het jaar

In 2024 zal de NVMO weer twee dissertaties bekronen tot beste oncologieproefschriften van het jaar.

De betreffende promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en een geldprijs van 1.000 euro. Verder zullen de winnaars door de NVMO worden uitgenodigd om in november tijdens de Oncologiedagen een korte voordracht over hun bekroonde onderzoek te verzorgen en wordt een interview met hen gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 kunnen tot uiterlijk 1 september 2024 worden voorgedragen. Er kunnen maximaal twee proefschriften per universitair medisch centrum en het Antoni van Leeuwenhoek worden voorgedragen. Een wetenschappelijke jury zal zich over alle inzendingen buigen en twee proefschriften voor de NVMO-prijs selecteren.

Kandidaten dienen per e-mail te worden aangemeld bij Congress Care via nvmo@congresscare.com. Het volgende dient, bij voorkeur als pdf-bestand, te worden aangeleverd: auteur en instelling, titel proefschrift, verdedigingsdatum en een pdf-bestand van het proefschrift zelf.