Enquête AI in de medische oncologie

Artificial Intelligence (AI) wordt tegenwoordig gebruikt als een overkoepelende term voor systemen die in staat zijn om te leren een bepaalde taak uit te voeren. AI-systemen in de oncologie worden op dit moment voornamelijk gebruikt in het onderzoek en voor het analyseren van beelden, zoals scans en microscopisch weefselonderzoek.

Binnen de medische oncologie wordt AI minder frequent toegepast, maar er zijn wel voorbeelden. Denk aan decision support-toepassingen, vertaal-apps voor medische consulten en aan ondersteuning bij het opstellen van patiëntinformatie (in verschillende talen), medicatieprotocollen en studieprotocollen.

Echter, wanneer voldoen deze AI-toepassingen aan de kwaliteitseisen? Wie is verantwoordelijk bij het gebruik van dergelijke tools? Met de komst van de AI-wet is er een uitgebreid kader gesteld waar AI-toepassingen aan moeten voldoen.

De NMVO-werkgroep AI in de oncologie heeft een korte enquête opgesteld. Namens de werkgroep verzoeken we u vriendelijk deze enquête in te vullen waardoor wij beter inzicht kunnen krijgen in het huidig gebruik van AI-tools en uw behoefte aan informatie hierover. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ga hier naar de enquête.