Enquête AI in de medische oncologie

Artificial Intelligence (AI) wordt tegenwoordig gebruikt als een overkoepelende term voor systemen die in staat zijn om te leren een bepaalde taak uit te voeren. AI-systemen in de oncologie worden op dit moment voornamelijk gebruikt in het onderzoek en voor het analyseren van beelden, zoals scans en microscopisch weefselonderzoek.

Binnen de medische oncologie wordt AI minder frequent toegepast, maar er zijn wel voorbeelden. Denk aan decision support-toepassingen, vertaal-apps voor medische consulten en aan ondersteuning bij het opstellen van patiëntinformatie (in verschillende talen), medicatieprotocollen en studieprotocollen.

Echter, wanneer voldoen deze AI-toepassingen aan de kwaliteitseisen? Wie is verantwoordelijk bij het gebruik van dergelijke tools? Met de komst van de AI-wet is er een uitgebreid kader gesteld waar AI-toepassingen aan moeten voldoen.

De NMVO-werkgroep AI in de oncologie heeft een korte enquête opgesteld. Namens de werkgroep verzoeken we u vriendelijk deze enquête in te vullen waardoor wij beter inzicht kunnen krijgen in het huidig gebruik van AI-tools en uw behoefte aan informatie hierover. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ga hier naar de enquête. 

End-of-life care tijdens COVID-19-pandemie

PalZon roept zorg­verleners op om deel te nemen aan een enquête over end-of-life care tijdens de COVID-19-pandemie.

De 'coronacrisis' zet de zorg onder grote druk. Dat geldt in het bijzonder voor zorg in de laatste levensfase. Afscheid nemen van iemand die je lief is of zorg verlenen aan een stervende patiënt is in de huidige situatie complex. Om te kunnen begrijpen hoe dit het welzijn van betrokkenen beïnvloedt, is het belangrijk om nu na te gaan hoe zij deze situatie ervaren en wat het met ze doet. Door nu vast te leggen wat er gebeurt, kunnen we lessen trekken voor de toekomst.

De NVMO-commissie Palliatieve Zorg roept NVMO-leden op om uw ervaringen te delen door het invullen van een online enquête van de stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZon).

Als u vanaf 1 maart 2020 betrokken bent geweest bij het overlijden van een patiënt die u in zorg had, dan kunt u de vragen beantwoorden. De patiënt hoeft niet aan COVID-19 te zijn overleden. Deze uitnodiging geldt voor professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen, artsen en anderen, maar ook voor vrijwilligers in de zorg. Mocht u ook als naaste een dierbare verloren hebben, dan mag u ook de vragenlijst voor naasten invullen.

Het onderzoek is in principe anoniem. Als u dat wilt, dan kunnen de onderzoekers resultaten van het onderzoek na afloop met u delen. Dit kunt u aangeven op het einde van de vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Palzon en de NVMO-commissie Palliatieve Zorg danken u voor uw tijd en medewerking.

naar enquête