End-of-life care tijdens COVID-19-pandemie

PalZon roept zorg­verleners op om deel te nemen aan een enquête over end-of-life care tijdens de COVID-19-pandemie.

De 'coronacrisis' zet de zorg onder grote druk. Dat geldt in het bijzonder voor zorg in de laatste levensfase. Afscheid nemen van iemand die je lief is of zorg verlenen aan een stervende patiënt is in de huidige situatie complex. Om te kunnen begrijpen hoe dit het welzijn van betrokkenen beïnvloedt, is het belangrijk om nu na te gaan hoe zij deze situatie ervaren en wat het met ze doet. Door nu vast te leggen wat er gebeurt, kunnen we lessen trekken voor de toekomst.

De NVMO-commissie Palliatieve Zorg roept NVMO-leden op om uw ervaringen te delen door het invullen van een online enquête van de stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PalZon).

Als u vanaf 1 maart 2020 betrokken bent geweest bij het overlijden van een patiënt die u in zorg had, dan kunt u de vragen beantwoorden. De patiënt hoeft niet aan COVID-19 te zijn overleden. Deze uitnodiging geldt voor professionele zorgverleners, zoals verpleegkundigen, artsen en anderen, maar ook voor vrijwilligers in de zorg. Mocht u ook als naaste een dierbare verloren hebben, dan mag u ook de vragenlijst voor naasten invullen.

Het onderzoek is in principe anoniem. Als u dat wilt, dan kunnen de onderzoekers resultaten van het onderzoek na afloop met u delen. Dit kunt u aangeven op het einde van de vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Palzon en de NVMO-commissie Palliatieve Zorg danken u voor uw tijd en medewerking.

naar enquête