Update KNT-lijsten juli 2024

Na publicatie van de update afgelopen januari volgt hier de tweede update van de KNT-lijsten.

Aanvullend op de 15 reeds gepubliceerde KNT-lijsten zijn nu ook de volgende KNT-lijsten gepubliceerd:

Voor enkele tumorsoorten zijn, buiten de tumor-agnostische targets, geen andere targets van invloed op de standaardbehandelmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere GBM, NET en HCC. Er is besloten om voor deze tumorsoorten geen aparte KNT-lijst te publiceren, maar in plaats daarvan deze tumorsoorten op te nemen in een 'tumor-agnostische KNT-lijst'. Een overzicht van de tumor-agnostische targets zal weergegeven worden op deze lijst (momenteel alleen MSI en NTRK, maar in de toekomst mogelijk uit te breiden met nieuwe tumor-agnostische registraties). Patiënten met deze tumortypes, en alle andere tumortypes waarvoor geen eigen KNT-lijst gepubliceerd is, kunnen derhalve aanspraak maken op de diagnostiek naar deze tumor-agnostische targets als vergoede zorg. Tumorsoorten waarvoor reeds een KNT-lijst gepubliceerd is, maar waarvoor geen andere targets van invloed zijn op de standaardbehandeling behoudens de tumor-agnostische targets, zullen in de toekomst opgenomen worden in de tumor-agnostisch KNT-lijst.

De tumor-agnostische KNT-lijst is momenteel in voorbereiding. Zodra deze gepubliceerd wordt, wordt u hierover uiteraard ingelicht.

Vragen/opmerkingen of het verzoek voor het opstellen van een KNT-lijst kunt u mailen naar cieKNT@nvmo.org onder vermelding van ‘KNT-lijsten’.