27e Oncologiedagen

18 nov 2021 - 19 nov 2021

27e Oncologiedagen

Arnhem en online


inschrijven meer informatie

De NVMO organiseert op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2021 in Congrescentrum Papendal in Arnhem de 27e editie van de Oncologiedagen. Na een volledig virtueel programma in 2020 zal het programma in 2021 in hybride vorm worden aangeboden. De Oncologiedagen zullen weer worden voorafgegaan door de jNVMO-onderwijsdag, die op woensdag 17 november 2021 plaatsvindt.

Dit jaar zullen meerdere interactieve sessies mogelijk tot levendige discussies gaan leiden. Zo zal bij de sessie over colorectale tumoren een live MDO worden gehouden over de behandelstrategie voor een patiënt met een hepatogeen gemetastaseerd colorectaal carcinoom, waarbij specialisten vanuit verschillende disciplines over het beleid aan het woord zullen komen.

Daarnaast is er een sessie over de plaats van precisiediagnostiek met whole genome sequencing (WGS). Hierbij zal een bijdrage worden geleverd vanuit onder meer de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP) en door een zorgverzekeraar. Tevens is er een interactieve sessie over organisatie van de follow-up voor patiënten met mammacarcinoom en zijn er up-to-date lezingen over verschillende andere tumortypen. Tot slot worden de jonge collega’s weer in de gelegenheid gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor de twee beste oncologieproefschriften van het jaar en de Pieter De Mulder Award.

Kortom: de Oncologiedagen bieden ook in 2021 weer een gevarieerd programma voor de dagelijkse praktijk van zowel de perifere als academische specialist betrokken bij oncologische zorg.


VOORLOPIG PROGRAMMA


Woensdag 17 november 2021

De jNVMO organiseert volgens traditie op de woensdag voorafgaand aan de Oncologiedagen een onderwijsmiddag en -avond voor en door jonge internist-oncologen.


Donderdag 18 november 2021

11.55 uur Opening
Dr. ing. Sjoerd Hovenga, voorzitter programmacommissie
Gastro-intestinale tumoren
12.00 uur

De plaats van neoadjuvante immuuntherapie bij colorectale tumoren
Dr. Myriam Chalabi, NKI-AvL

12.20 uur Live MDO: gemetastaseerd colorectaal carcinoom
Dr. Derk Jan de Groot, UMC Groningen
Eric Manusama, MCL Leeuwarden
Dr. Arthur Braat, UMC Utrecht
Mark Arntz, Radboud UMC
Dr. Jeroen Buijsen, MAASTRO
13.20 uur Lunchpauze
WGS-test: de toekomst van precisiediagnostiek?
14.00 uur Casus presentatie 1
Dr. Joost Bart, voorzitter NVVP
Prof. dr. Haiko Bloemendal, Radboud UMC
Prof. dr. ir. Edwin Cuppen, Hartwig Medical Foundation
14.30 uur Casus presentatie 2
Dr. Joost Bart, voorzitter NVVP
Prof. dr. Haiko Bloemendal, Radboudumc
Prof. dr. ir. Edwin Cuppen, Hartwig Medical Foundation
14.55 uur Afsluiting
Dr. Sjoerd Hovenga, Ziekenhuis Nij Smellinghe
Prof. dr. Michel van den Heuvel, Radboud UMC
Keynote lecture
15.00 uur

Ontwikkeling van resistentie bij targeted therapy
Prof. dr. René Bernards, NKI, Amsterdam

15.30 uur Koffie- en theepauze
Follow-up: waarheen, waarvoor?
16.00 uur Follow up anderhalve lijns, haalbaar/wenselijk vanuit eerste lijn?
Paul Habets, huisarts en oud vice-voorzitter LHV
16:15 Werk als behandeldoel bij kankerbehandeling
Sophie Bunskoek, UMC Groningen
16:30 Teleconsulten: een blijvertje of een lachertje? Perspectief vanuit patient
Rian Terveer, BVN
16:45 Lange termijn effecten na kankerbehandeling: wat betekent dat voor de follow up?
Dr. Janine Nuver, UMC Groningen
17.00 uur Einde

Vrijdag 19 november 2021

8.00 uur Algemene ledenvergadering NVMO
Alleen te volgen door NVMO-leden
Urogenitale tumoren
10.00 uur PARP-remmers bij ovariumcarcinoom: een update
Prof. dr. Els Witteveen, UMC Utrecht
10.20 uur PARP en lutetium
Dr. Niven Mehra, Radboud UMC
10.40 uur Behandeling van blaascarcinoom (incl. derdelijnsbehandeling)
Prof. dr. Ronald de Wit, Erasmus MC
11.00 uur Koffie- en theepauze
Palliatieve zorg & supportive care
11.30 uur Smaakverandering bij systemische behandelingen
Dr. Jacco de Haan, UMC Groningen
11.50 uur Improving the oncologic management of the palliative care needs of our patients
Nathan Cherny, Shaare Zedek Medical Centre, Jerusalem, Israel
12.20 uur Lunchpauze
Nieuwe ontwikkelingen
13.00 uur Pieter De Mulder Award 2021
Dr. Machteld Wymenga, voorzitter NVMO
13.15 uur Oncologieproefschrift van het jaar
Dr. Machteld Wymenga, voorzitter NVMO
Prof. dr. Winald Gerritsen, UMCN
Mammacarcinoom
13.45 uur

Vlog
N.t.b.

13.55 uur

Wat is de plaats van neoadjuvante hormonale therapie?
N.t.b.

14.15 uur

Nieuwe ontwikkelingen bij HER2-positief mammacarcinoom
N.t.b.

14.35 uur

Een patiënt met gemetastaseerd mammacarcinoom: wat kies je wanneer? Hoe ver gaan we?
N.t.b.

14.55 uur Afsluiting 
Dr. Machteld Wymenga, voorzitter NVMO

Programmacommissie

  • Dr. ing. Sjoerd Hovenga, voorzitter programmacommissie en bestuurslid NVMO
  • Dr. Ruud Blankenburgh
  • Foppie de Boer, voorzitter jNVMO en bestuurslid NVMO
  • Prof. dr. Winald Gerritsen
  • Dr. Judith Kroep
  • Prof. dr. Hanneke van Laarhoven
  • Dr. Carolien Schröder
  • Dr. Neeltje Steeghs
  • Dr. Annette van der Velden
  • Dr. Margot Tesselaar, bestuurslid NVMO

Organisatie en inlichtingen

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
tel. 073 – 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com