Pieter De Mulder Award

meer informatie indienen abstract randvoorwaarden

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2018 is van start gegaan. Volgens traditie wordt de award uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen om, gedurende een periode van maximaal 3 maanden, kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 worden voorgedragen via de website www.nvmodagen.nl. Bij aanmelding van een kandidaat dient tevens een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens te raadplegen op www.nvmodagen.nl.


Pieter De Mulder Award 2017 voor Lisanne van Dessel


Lisanne van Dessel, arts-onderzoeker en promovenda bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam, heeft tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017 uit handen van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal een cheque van 6.000 euro ontvangen in het kader van de Pieter De Mulder Award 2017.

Van Dessel heeft twee goedlopende klinische studies opgezet waarin bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom wordt gekeken naar circulerend tumor-DNA (CIRCUS-studie) en naar circulerende tumorcellen (CIRCLE-studie). Op dit onderwerp hoopt ze in een later stadium te promoveren.

Van Dessel zal dankzij de award in het laboratorium van prof. dr. Nikolas Stoecklein aan de Universitätsklinikum Düsseldorf, dat over veel expertise op dit gebied beschikt, de kans krijgen om de moleculaire karakterisering van individuele circulerende tumorcellen te leren en toe te passen.


Over de Pieter De Mulder Award

Prof. P.H.M. de Mulder smlDe Pieter De Mulder Award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (1949 - 2007).

Doelstelling Award
Doelstelling van de Pieter De Mulder Award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking en toekenning vinden plaats tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen. Na de prijsuitreiking houdt de winnaar een voordracht van circa 10 minuten over het bekroonde onderwerp. De jury van de award staat onder leiding van prof. dr. Kees Punt (AMC).


Winnaar 2016

Lotte Keikes, promovenda en arts-onderzoeker bij de afdeling Medische Oncologie van het AMC in Amsterdam, ontving tijdens Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016 uit handen van NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal een cheque van 6.000 euro in het kader van de Pieter De Mulder Award 2016. Zij ontving de prijs voor uitbreiding van haar onderzoek naar decision support tools. Keikes zal het aan de prijs verbonden bedrag gebruiken voor een stage bij het UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center in Los Angeles. De award wordt mogelijk gemaakt door Pfizer.


Winnaar 2015

Inge de Kruijff is op 20 november 2015 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2015 onderscheiden met de Pieter De Mulder Award 2015. De promovenda van de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar de prognostische waarde van circulerende tumorcellen bij prostaatcarcinoom. De aan de prijs verbonden cheque van 6.000 euro ontving zij uit handen van toenmalig NVMO-voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom. De winnares gaat het bedrag gebruiken voor een onderzoeksstage aan de universiteit in Stockholm, waar zij haar onderzoek naar circulerende tumorcellen in cellijnen gaat uitbreiden in patiëntenmateriaal.


Winnaar 2014

Arts-epidemioloog Nienke de Glas van het LUMC in Leiden ontving op 21 november 2014 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2014 uit handen van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt de Pieter De Mulder Award 2014. Zij mocht de award in ontvangst nemen vanwege haar onderzoek naar het individualiseren van de behandeling van oudere patiënten met mammacarcinoom. Met het aan de prijs verbonden geldbedrag van 6.000 euro gaat De Glas gebruiken voor een onderzoeksstage bij dr. Arti Hurria van het City of Hope Medical Center in de Verenigde Staten.


Pieter de Mulder Award 2013 Kalijn BolWinnaar 2013

Aios interne geneeskunde Kalijn Bol van het Radboudumc in Nijmegen ontving op 22 november 2013 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2013 uit handen van internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt (AMC) de Pieter De Mulder Award 2013. Haar onderzoeksinspanningen op het gebied van de klinische toepassing van dendritische celvaccinatie bij melanoompatiënten en een subgroep coloncarcinoompatiënten leidden tot toekenning van de award. Het aan de prijs verbonden bedrag van 6.000 euro zal de winnares gebruiken voor een onderzoeksstage bij de Oxford University Hospitals in Groot-Brittannië.


Pieter de Mulder Award 2012 smlWinnaar 2012

De Pieter De Mulder Award 2012 is op 9 november 2012 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2012 uitgereikt aan Michel Wissing van het LUMC in Leiden. De jury van de door Pfizer mogelijk gemaakte NVMO-prijs werd gevormd door internist-oncologen prof. dr. Kees Punt (voorzitter), prof. dr. Jaap Verweij en prof. dr. Liesbeth de Vries. De winnaar gaat dankzij de prijs een onderzoeksstage doen bij de US Department of Health and Human Services van de FDA in de Verenigde Staten.


Pieter de Mulder Award 2011 - Rudolf FehrmannWinnaar 2011

Rudolf Fehrmann, internist in opleiding in Groningen en Emmen, ontving op 18 november 2011 tijdens Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen de Pieter De Mulder Award 2011. De prijs is door wetenschappelijke jury toegekend voor zijn onderzoek naar nieuwe microarray-technologie en prognostische en predictieve modellen in de oncologie. Hij gaat een onderzoekstage doen bij Partners Healthcare Center for Personalized Genetic Medicine van de Harvard Medical School in de Verenigde Staten.


Ingrid Desar PdMA 2010Winnaar 2010

Dr. Ingrid Desar, aios interne geneeskunde bij het UMC St Radboud, ontving op 19 november 2010 tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2010 de Pieter De Mulder Award 2010. De jury roemde haar nu al indrukwekkende cv. Dankzij de prijs heeft zij een maand kunnen doorbrengen in het Royal Marsden Hospital in Londen en een maand in een topinstituut op het gebied van nucleaire geneeskunde in München. Op 22 december 2010 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderzoek Advanced monitoring of targeted therapy in cancer.


Pieter de Mulder Award 2009 smlWinnaar 2009

Arts-onderzoeker Bianca Mostert van het Erasmus MC in Rotterdam ontving tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2009 de Pieter De Mulder Award 2009. De award is aan haar toegekend voor haar onderzoek naar enumeratie en mutatieanalyse van circulerende tumorcellen bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom.


Pieter de Mulder Award 2008 smlWinnaar 2008

Internist Jeanine Roodhart van het UMC Utrecht ontving tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2008 de Pieter De Mulder Award 2008 voor haar onderzoek naar het effect van chemotherapie op het vrijkomen van endotheliale progenitorcellen uit het beenmerg.