Pieter De Mulder Award

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 is van start gegaan. De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie.

Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal drie maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

We verzoeken u om minimaal één kandidaat uiterlijk 3 juni voor te dragen via nvmo@congresscare.com.
Na voordracht (uiterlijk 3 juni) dient vóór 18 september van een kandidaat een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd via nvmo@congresscare.com. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund.

De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op Richtlijnen Pieter De Mulder Award 2024


Over de Pieter De Mulder Award

Prof. P.H.M. de Mulder smlDe Pieter De Mulder Award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Oncologiedagen. De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (1949-2007).

Doelstelling
Doelstelling van de Pieter De Mulder Award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de oncologie in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Jury
De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (Radboudumc), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL).

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking en toekenning vinden plaats tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen. Na de prijsuitreiking houdt de winnaar een voordracht van circa 10 minuten over het bekroonde onderwerp.

Wie was prof. dr. Pieter de Mulder?
In een video-interview legt prof. dr. Carla van Herpen uit wie prof. dr. Pieter de Mulder was en gaat ze op de betekenis daarvan voor de toekenning van de award.


De winnaars


2023

Dr. Daniël Lionarons, arts-onderzoeker in het Antoni van Leeuwenhoek, ontving de Pieter De Mulder Award 2023 voor zijn onderzoek naar subtype fibroblasten die antitumor-immuniteit onderdrukken.


2022

Khrystany Isebia, arts-onderzoeker in het Erasmus MC, ontving de Pieter De Mulder Award 2022 voor haar onderzoek naar epigenetische kenmerken die mogelijk therapieresistentie kunnen voorspellen bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom.


2021

Karlijn de Joode, promovenda in het Erasmus MC, ontving de Pieter De Mulder Award 2021 voor haar onderzoek naar mogelijkheden voor selectie van patiënten met melanoom en niercelcarcinoom voor behandeling met immuuntherapie.


Ziena Abdulrahman portretfoto kleur2020

Ziena Abdulrahman, promovenda van het LUMC, ontving de Pieter De Mulder Award 2020 voor haar onderzoek naar de tumormicro-omgeving als potentiële prognostische en voorspellende biomarker voor respons op immuuntherapie.


Portretfoto van Tom Harryvan2019

Tom Harryvan, promovendus aan het LUMC, ontving de Pieter de Mulder Award 2019 voor zijn onderzoek met CRISPR-cas naar het ontcijferen van cellulaire interacties in het tumormicromilieu van gastro-intestinale maligniteiten.


2018 

Frederike Bensch, longarts in opleiding bij het Martini Ziekenhuis in Groningen, ontving de Pieter De Mulder Award 2018 voor haar onderzoek naar digitale pathologie en CT-gebaseerde metingen voor de beoordeling van heterogeniteit bij mammacarcinoom.


2017

Lisanne van Dessel, arts-onderzoeker en promovenda bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam, ontving de Pieter De Mulder Award 2017 voor haar onderzoek naar circulerend tumor-DNA (CIRCUS-studie) en haar onderzoek naar circulerende tumorcellen (CIRCLE-studie) bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom.


2016

Lotte Keikes, promovenda en arts-onderzoeker bij de afdeling Medische Oncologie van het AMC in Amsterdam, ontving de Pieter De Mulder Award 2016 voor haar onderzoek naar kwaliteit van zorg bij colorectaal carcinoom.


2015

Inge de Kruijff, promovenda van de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam, ontving de Pieter De Mulder Award 2015 voor haar onderzoek naar de prognostische waarde van circulerende tumorcellen bij prostaatcarcinoom.


2014

Nienke de Glas, arts-epidemioloog van het LUMC in Leiden, ontving de Pieter De Mulder Award 2014 voor haar onderzoek naar het individualiseren van de behandeling van oudere patiënten met mammacarcinoom.


Pieter de Mulder Award 2013 Kalijn Bol2013

Kalijn Bol, aios interne geneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen, ontving de Pieter De Mulder Award 2013 voor haar onderzoek naar de klinische toepassing van dendritische celvaccinatie bij melanoompatiënten en een subgroep coloncarcinoompatiënten.


Pieter de Mulder Award 2012 sml2012

Michel Wissing, onderzoeker van het LUMC in Leiden, ontving de Pieter De Mulder Award 2012 voor zijn onderzoek naar gemetastaseerd en castratieresistent prostaatcarcinoom.


Pieter de Mulder Award 2011 - Rudolf Fehrmann2011

Rudolf Fehrmann, internist in opleiding in Groningen en Emmen, ontving de Pieter Mulder Award 2011 voor zijn onderzoek naar nieuwe microarray-technologie en prognostische en predictieve modellen in de oncologie.


Ingrid Desar PdMA 20102010

Dr. Ingrid Desar, aios interne geneeskunde bij het UMC St Radboud, ontving de Pieter De Mulder Award 2010 voor haar onderzoek naar voor haar onderzoek naar monitoring van targeted therapy.


Pieter de Mulder Award 2009 sml2009

Bianca Mostert, arts-onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam, ontving de Pieter De Mulder Award 2009 voor haar onderzoek naar enumeratie en mutatieanalyse van circulerende tumorcellen bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom.


Pieter de Mulder Award 2008 sml2008

Jeanine Roodhart, internist van het UMC Utrecht, ontving de Pieter De Mulder Award 2008 voor haar onderzoek naar het effect van chemotherapie op het vrijkomen van endotheliale progenitorcellen uit het beenmerg.


2007

Dr. Hans van der Vliet, werkzaam op de afdeling Medische Oncologie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, werd voor het eerst met de Pieter De Mulder Award onderscheiden. Hij ontving de prijs, die werd uitgereikt door prof. dr. Kees Punt, voor zijn onderzoek naar immuuntherapie bij kanker.