Presentaties Post-ASCO 2018

Alle presentaties van de Post-ASCO 2018 zijn voor NVMO-leden te downloaden in het besloten deel van de NVMO-website.

Ook dit jaar gaven Nederlandse collega’s tijdens dit NVMO-symposium een overzicht van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2018 ASCO Annual Meeting in Chicago.

Aan bod kwam het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren, mammacarcinoom, het bovenste deel van de tractus digestivus (oesofaguscarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom en levercarcinoom), het onderste deel van de tractus digestivus (colorectaal carcinoom), longcarcinoom en
urogenitale maligniteiten. Tevens werd ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom immunotherapie en recent nieuws in geneesmiddelenland.

Dagvoorzitters van de Post-ASCO 2018 waren internist-oncologen dr. Sjoerd Hovenga en prof. dr. Stefan Sleijfer.

presentaties

Nederlandse Avond ASCO 2018

Op zondag 3 juni a.s. organiseert de NVMO in de Willis Tower in Chicago de Nederlandse Avond ASCO 2018. Deelname aan de avond is voor NVMO-leden kosteloos.

Ook dit jaar kunnen deelnemers met collega’s in discussie gaan over uiteenlopende actuele thema’s van de oncologische zorg. Meer informatie over programma, sprekers en inschrijving staat in het onderdeel Meetings.

meer informatie

Nederlandse Avond ASCO 2017

Tijdens de NVMO Nederlandse Avond ASCO 2017  op 4 juni a.s. in Chicago zal de problematiek rondom betaalbare zorg vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

DIRECT INSCHRIJVEN PROGRAMMA RAADPLEGEN

De discussie over dure geneesmiddelen speelt al langer en iedereen maakt zich zorgen over de duurzaamheid van de zorg. Het is duidelijk dat alle partijen nodig zijn voor een oplossing; die kan alleen worden bereikt door samen te werken en elkaars belangen goed te begrijpen. Daarnaast is er grote behoefte aan alternatieve modellen om nieuwe geneesmiddelen bij onze patiënten te krijgen. Recentelijk stelden prof. dr. René Bernards (Nederlands Kanker Instituut) en prof. dr. Jan Schellens (Antoni van Leeuwenhoek) een dergelijk nieuw model voor, waarover zij publiceerden in Cell (2017). Laatstgenoemde zal dit model nader toelichten.

Een ander belangrijk thema – in lijn met het beheersbaar houden van de kosten van de zorg – is de vraag wat registries hebben bijgedragen of gaan bijdragen aan kostenbeheersing. Grootschalige dataverzamelingen worden door sommigen beschouwd als een onmisbaar ingrediënt om betere zorg te kunnen leveren, maar anderen stellen dat deze registries alleen waarde hebben als ze nauw zijn gekoppeld aan onderzoek. Daarmee komen we in een schemergebied tussen zorg en onderzoek waarbij dit grote consequenties kan hebben hoe we de zorg inrichten. Prof. dr. Koos van der Hoeven (Radboudumc) is als geen ander in staat om kritisch te kijken naar de meerwaarde van registries: wat hebben ze gebracht en hoe gaan we ermee verder?

Tot slot zal prof. dr. Liesbeth de Vries (UMC Groningen) ons meenemen in de gedachtegang achter de Magnitude of Clinical Benefit Scale (MCBS) die de ESMO heeft gelanceerd. De ESMO-MCBS heeft internationaal veel aandacht gekregen omdat het door deze schaal mogelijk wordt de klinische waarde van een geneesmiddel beter in te schatten. Prof. dr. Liesbeth de Vries zal de eerste ervaringen met de ESMO-MCBS met ons delen.

De avond, die onder leiding staat van het organiserend comité bestaande uit dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Emile Voest (Antoni van Leeuwenhoek) en  wordt afgesloten met een diner waar kan worden nagepraat over alle ervaringen.

Deelname van de Nederlandse Avond ASCO 2017 is voor NVMO-leden kosteloos. Inschrijving is alleen online mogelijk. Meer informatie over programma en sprekers is te vinden in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.

Post-ASCO 2017

Op donderdag 29 juni a.s. tijdens de Post-ASCO 2017 zullen verschillende Nederlandse collega’s een overzicht geven van de laatste ontwikkelingen en trends zoals gepresenteerd tijdens de 2017 ASCO Annual Meeting in Chicago.

DIRECT INSCHRIJVEN PROGRAMMA RAADPLEGEN

Aan bod komt het laatste nieuws op gebied van de behandeling van gynaecologische tumoren, mammacarcinoom, bovenste deel tractus digestivus (oesofaguscarcinoom, maagcarcinoom, pancreascarcinoom en levercarcinoom), onderste deel tractus digestivus (colorectaal carcinoom) en urogenitale maligniteiten. Tevens wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie en het meest recente nieuws in geneesmiddelenland.

Iedere presentatie zal worden afgesloten met een interactieve sessie van 10 minuten om u de ruimte te geven over de interpretatie van de sprekers en de consequenties hiervan voor de dagelijkse praktijk te discussiëren.

Het programma van de Post-ASCO 2017 is samengesteld door NVMO-bestuurslid dr. Sjoerd Hovenga (Nij Smellinghe, Drachten) en prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC Kanker Intstituut, Rotterdam). Deelname aan het symposium is voor NVMO-leden is kosteloos. Voorinschrijving is alleen online mogelijk. Meer informatie over programma en sprekers is te vinden in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.