E-zine MO nr. 6 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'Gezondheid(szorg) van ons allemaal'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • De kwartiermaker en het oncologienetwerk
 • Redactioneel: 'HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?'
 • Resultaten OVHIPEC-studie toegelicht
 • Nieuwe EU-wetgeving boost voor geneesmiddelenonderzoek
 • Nederlandse experts belichten het belangrijkste nieuws van de 2017 ASCO Annual Meeting
 • Theatermaker George van Houts over voorstelling Slikken en stikken van De Verleiders
 • PodiumT wil met theaterinterventies de kwaliteit van zorg verhogen
 • Celvrij DNA gaat, voor wat betreft het volgen van de behandeling, het biopt op termijn gaat verdringen
 • Promotieonderzoek: interacties tussen melanoomcellen en immuuncellen in nagebootste micro-omgeving
 • Open podium: 'Ontwikkeling geneesmiddelen: te belangrijk om aan de industrie over te laten?'
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom
 • Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

E-zine MO nr. 4 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: ‘Zonniger perspectief’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: ‘Hoop doet leven’
 • Vaker met de leden van gedachten wisselen
 • ‘Kwaliteit van systemische therapie bepalen wij als NVMO zelf’
 • Beoordelingskader van commissie BOM uitbreiden
 • Studies naar effectiviteit IRE, RFA en STR bij pancreascarcinoom
 • Wat is het toekomstperspectief voor jonge internist-oncologen?
 • Zorg voor uitkomst bij mammacarcinoom
 • Citrienfonds stimuleert oncologische netwerkvorming
 • Behandeling sarcomen wordt maatwerk
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: synergistisch effect van combinatie radiotherapie en immuuntherapie
 • Overzicht dissertaties april 2017
 • Dr. Jenne Wielenga: ‘Voor oncologiepatiënten heeft de Levenseindekliniek geen enkele meerwaarde’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Adjuvant gemcitabine in combinatie met capecitabine bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Nanoliposomaal irinotecan gecombineerd met 5-fluorouracil en leucovorin als tweedelijns behandeling bij gemetastaseerd pancreascarcinoom
 • Lenvatinib in combinatie met everolimus als tweedelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

E-zine MO nr. 3 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: ‘Evolutie als sleutelwoord’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • NVMO klaar voor de toekomst: nieuw logo en nieuwe website
 • Redactioneel: Watson for Add-ons
 • Discussie over off-labeltoepassing van geneesmiddelen
 • Watson for Oncology nog niet geschikt voor Nederlandse klinische praktijk
 • Studies naar effectiviteit DC en TIL bij melanoom
 • Resultaten peiling onder NVMO-leden: behandeling koorts bij neutropenie
 • Nog veel overbehandeling bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties
 • Meer duidelijkheid gewenst over kanker en verzekeren
 • Visie van patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: dubbele toepassing radioliganden volgens theranostisch concept
 • Overzicht dissertaties maart 2017
 • Prof. dr. Angela Maas: ‘Voor goede oncologische zorg is een cardio-oncoloog binnenkort onontbeerlijk’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Afatinib bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Pembrolizumab als eerstelijns behandeling voor PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab bij eerder behandeld, gevorderd PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom
 • NVALT-advies voor immunotherapie bij NSCLC

Van ‘nee’ naar ‘ja’

Discussie over off-labeltoepassing van geneesmiddelen

Behandelaars willen duidelijkheid over de vraag of een off-label gebruikt add-ongeneesmiddel wel of niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De lijst die hierover uitsluitsel geeft moet eind juni op orde zijn. Het proces om daar te komen vereist een enorme inspanning van de NVMO.

NVMO-bestuurslid prof. dr. Hans Gelderblom en Belinda van de Lagemaat, senior adviseur bij de Federatie Medisch Specialisten, geven in interview voor Medische Oncologie inzicht in de stand van zaken, de betrokken partijen en de stappen die nog moeten worden gezet. Het interview is als voorpublicatie te lezen op de website van Medische Oncologie.

NAAR E-ZINE

E-zine MO nr. 2 beschikbaar

 

NAAR E-ZINE

In dit nummer

 • BOOG-studie: plaatsbepaling palbocilib bij mammacarcinoom
 • Best abstracts ECCO 2017 door sprekers toegelicht
 • Aanwezigheid klinisch geneticus bij elk MDO noodzakelijk?
 • Redactioneel: CDK4/6-remmers: doorbraak in de behandeling van mammacarcinoom(?)
 • Studie naar CDK4/6-remmers bij melanoom
 • Dr. Michel Wouters: 'ECCO-congres volgend jaar hopelijk weer in Amsterdam'
 • Belang van klinisch-farmacologische inbreng in de commissie BOM
 • Ivf leidt niet tot verhoogde kans op mammacarcinoom
 • Stichting Olijf viert 30-jarig jubileum
 • Promotieonderzoek: betere risico-inschatting bij inflammatoire darmziekten
 • Overzicht dissertaties februari 2017

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Olaratumab in combinatie met doxorubicine als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd wekedelensarcoom
 • Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gerecidiveerd platinumsensitief BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom