E-zine MO nr. 1 beschikbaar

 • Praktijk voorbereiden op komst van biosimilars voor solide tumoren
 • ‘Tumorpolitiek’ als behandelstrategie
 • Totale ziektetraject centraal in nieuwe structuur DCCG
 • 65 nieuwe genetische factoren ontdekt voor familiair mammacarcinoom
 • Medicijnverslaving maakt tumorcellen kwetsbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord van dr. Jan Willem de Groot
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: 'Biosimilars voor een gezondere gezondheidszorg'
 • Praktijk voorbereiden op komst van biosimilars voor solide tumoren
 • Wat iedere internist-oncoloog moet weten over biosimilars
 • Psychosociale zorg meer integreren in medische zorg
 • 'Tumorpolitiek' als behandelstrategie
 • Totale ziektetraject centraal in nieuwe structuur DCCG
 • 65 nieuwe genetische factoren ontdekt voor familiair mammacarcinoom
 • Medicijnverslaving maakt tumorcellen kwetsbaar
 • 'Met een gerust hart antracyclinevrije schema's geven'
 • Winnaars beste oncologieproefschriften lichten implicaties onderzoek toe
 • 'Verschillen tussen circulerende tumorcellen ontrafelen'
 • 20 jaar medische oncologie in Nederland
 • 'Biosimilars zorgvuldig introduceren'
 • Overzicht dissertaties december 2017 en januari 2018

Adviezen commissie BOM

 • Atezolizumab bij eerder behandeld gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom
 • Toevoeging van SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen aan eerstelijns 5-fluoro-uracil en oxaliplatine (met of zonder bevacizumab of cetuximab) bij irresectabele levermetastasen van colorectaal carcinoom
 • Het beoordelen van subgroepen conform de PASKWIL-criteria van enkele eerder gepubliceerde rapporten

Themanummer: geriatrische oncologie

E-ZINE LEZEN

In dit themanummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'De oude dorpsdoker'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • NVMO­-voorzitter dr. Haiko Bloemendal blikt vooruit: ‘Onze zaken op orde hebben in het veranderende veld’
 • Redactioneel: De heilige graal van de gero-oncologie
 • Prof. dr. Johanneke Portielje: 'Ouderenspecifieke aanpak en toepassing prognostische modellen moeten zorg verbeteren'
 • Geriatrische oncologie: waar dient de internist oncoloog op te letten?
 • Prof. dr. Hans Wildiers: 'Geriatrisch assessment cruciaal in behandeling oudere kankerpatiënt'
 • Prof. dr. Maryska Janssen-Heijnen: 'Tijd voor actie bij ouderen met kanker'
 • Polyfarmacie bij oudere kankerpatiënten: orde scheppen in de medicijnenvloed
 • Hogere leeftijd (op zich) geen bezwaar bij immunotherapie
 • Introductie van protonentherapie ligt op schema
 • Promotieonderzoek: uitgebreider beeld van oudere longcarcinoompatiënt voor optimale behandelkeuze
 • Overzicht dissertaties oktober en november 2017

Adviezen commissie BOM

 • Erlotinib en bevacizumab als eerstelijns behandeling voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom van het niet-plaveiselceltype met een EGFR-mutatie.
 • 177Lu-dotatate als tweedelijns behandeling van midgut neuro-endocriene tumoren.

 

E-zine MO nr. 8 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: 'Om warm van te worden'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: De farmawedloop: verdwaald in het grijze moeras
 • EORTC-statisticus dr. Jan Bogaerts kritisch over ontwerp studies
 • Zoeken naar de ideale methode om richtlijnen sneller te actualiseren
 • Bijwerkingen fluoropyrimidines managen: wat zijn de opties bij ernstige toxiciteit?
 • De eisende patiënt: balanceren tussen rechten patiënt en plichten behandelend arts
 • Visie van prof. dr. An Reyners op kwaliteitsindicatoren, scholing en transmuraliteit in de palliatieve zorg
 • Manon Boddaert licht totstandkoming en implicaties van Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland toe
 • Impressie van het ESMO 2017 Congress
 • Oncologische samenwerking in Euregio Maas-Rijn
 • Overzicht landelijke richtlijnen: concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: timing en uitgebreidheid van lymfeklierstadiëring bij melanoom
 • Open podium: ‘Decision support-systemen hebben de toekomst in de oncologie’
 • Overzicht dissertaties september 2017

Adviezen commissie BOM

 • Pembrolizumab als tweedelijns behandeling bij het urotheelcelcarcinoom
 • Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom

E-zine MO nr. 7 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

Themanummer: visies op oncologische zorg in 2022

 • Voorwoord Haiko Bloemendal: 'De NVMO viert feest!'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: de toekomst van de oncologie
 • Toekomstvisie van ESMO-voorzitter prof. dr. Fortunato Ciardiello
 • Toekomstvisie van NIV-voorzitter Evert-Jan de Kruijf
 • Toekomstvisie van SONCOS-voorzitter dr. Michel Wouters
 • Toekomstvisie van ZN-voorzitter mr. André Rouvoet
 • Toekomstvisie van NFK-directeur Arja Broenland
 • Toekomstvisie VIG-voorzitter Paul Korte
 • Toekomstvisie van NVCO-voorzitter prof. dr. Kees Verhoef
 • Toekomstvisie van NVRO-voorzitter prof. dr. Coen Rasch
 • Toekomstvisie van NVVP-voorzitter dr. Katrien Grünberg
 • Toekomstvisie van NVZA-bestuurslid dr. Mirjam Crul

Vooruitblik op Oncologiedagen 2017

 • Voorzitter programmacommissie dr. ing. Sjoerd Hovenga licht programma toe
 • Dr. Vinay Prasad kritisch over prestaties van goedgekeurde medicijnen
 • Dr. Neeltje Steeghs over implementatie van therapeutic drug monitoring
 • Dr. Nienke de Glas won in 2014 de Pieter De Mulder Award
 • Programma Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2017

E-zine MO nr. 6 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: 'Gezondheid(szorg) van ons allemaal'
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • De kwartiermaker en het oncologienetwerk
 • Redactioneel: 'HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?'
 • Resultaten OVHIPEC-studie toegelicht
 • Nieuwe EU-wetgeving boost voor geneesmiddelenonderzoek
 • Nederlandse experts belichten het belangrijkste nieuws van de 2017 ASCO Annual Meeting
 • Theatermaker George van Houts over voorstelling Slikken en stikken van De Verleiders
 • PodiumT wil met theaterinterventies de kwaliteit van zorg verhogen
 • Celvrij DNA gaat, voor wat betreft het volgen van de behandeling, het biopt op termijn gaat verdringen
 • Promotieonderzoek: interacties tussen melanoomcellen en immuuncellen in nagebootste micro-omgeving
 • Open podium: 'Ontwikkeling geneesmiddelen: te belangrijk om aan de industrie over te laten?'
 • Overzicht dissertaties juli en augustus 2017
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom
 • Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

E-zine MO nr. 4 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Jan Willem de Groot: ‘Zonniger perspectief’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • Redactioneel: ‘Hoop doet leven’
 • Vaker met de leden van gedachten wisselen
 • ‘Kwaliteit van systemische therapie bepalen wij als NVMO zelf’
 • Beoordelingskader van commissie BOM uitbreiden
 • Studies naar effectiviteit IRE, RFA en STR bij pancreascarcinoom
 • Wat is het toekomstperspectief voor jonge internist-oncologen?
 • Zorg voor uitkomst bij mammacarcinoom
 • Citrienfonds stimuleert oncologische netwerkvorming
 • Behandeling sarcomen wordt maatwerk
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: synergistisch effect van combinatie radiotherapie en immuuntherapie
 • Overzicht dissertaties april 2017
 • Dr. Jenne Wielenga: ‘Voor oncologiepatiënten heeft de Levenseindekliniek geen enkele meerwaarde’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Adjuvant gemcitabine in combinatie met capecitabine bij het gereseceerd pancreascarcinoom
 • Nanoliposomaal irinotecan gecombineerd met 5-fluorouracil en leucovorin als tweedelijns behandeling bij gemetastaseerd pancreascarcinoom
 • Lenvatinib in combinatie met everolimus als tweedelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

E-zine MO nr. 3 beschikbaar

E-ZINE LEZEN

In dit nummer

 • Voorwoord dr. Franchette van den Berkmortel: ‘Evolutie als sleutelwoord’
 • Nieuws en mededelingen van het NVMO-bestuur
 • NVMO klaar voor de toekomst: nieuw logo en nieuwe website
 • Redactioneel: Watson for Add-ons
 • Discussie over off-labeltoepassing van geneesmiddelen
 • Watson for Oncology nog niet geschikt voor Nederlandse klinische praktijk
 • Studies naar effectiviteit DC en TIL bij melanoom
 • Resultaten peiling onder NVMO-leden: behandeling koorts bij neutropenie
 • Nog veel overbehandeling bij febriele neutropenie met een laag risico op complicaties
 • Meer duidelijkheid gewenst over kanker en verzekeren
 • Visie van patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker
 • Overzicht richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling
 • Promotieonderzoek: dubbele toepassing radioliganden volgens theranostisch concept
 • Overzicht dissertaties maart 2017
 • Prof. dr. Angela Maas: ‘Voor goede oncologische zorg is een cardio-oncoloog binnenkort onontbeerlijk’

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Afatinib bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long
 • Pembrolizumab als eerstelijns behandeling voor PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom
 • Pembrolizumab bij eerder behandeld, gevorderd PD-L1-positief niet-kleincellig longcarcinoom
 • NVALT-advies voor immunotherapie bij NSCLC

Van ‘nee’ naar ‘ja’

Discussie over off-labeltoepassing van geneesmiddelen

Behandelaars willen duidelijkheid over de vraag of een off-label gebruikt add-ongeneesmiddel wel of niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De lijst die hierover uitsluitsel geeft moet eind juni op orde zijn. Het proces om daar te komen vereist een enorme inspanning van de NVMO.

NVMO-bestuurslid prof. dr. Hans Gelderblom en Belinda van de Lagemaat, senior adviseur bij de Federatie Medisch Specialisten, geven in interview voor Medische Oncologie inzicht in de stand van zaken, de betrokken partijen en de stappen die nog moeten worden gezet. Het interview is als voorpublicatie te lezen op de website van Medische Oncologie.

NAAR E-ZINE

E-zine MO nr. 2 beschikbaar

 

NAAR E-ZINE

In dit nummer

 • BOOG-studie: plaatsbepaling palbocilib bij mammacarcinoom
 • Best abstracts ECCO 2017 door sprekers toegelicht
 • Aanwezigheid klinisch geneticus bij elk MDO noodzakelijk?
 • Redactioneel: CDK4/6-remmers: doorbraak in de behandeling van mammacarcinoom(?)
 • Studie naar CDK4/6-remmers bij melanoom
 • Dr. Michel Wouters: 'ECCO-congres volgend jaar hopelijk weer in Amsterdam'
 • Belang van klinisch-farmacologische inbreng in de commissie BOM
 • Ivf leidt niet tot verhoogde kans op mammacarcinoom
 • Stichting Olijf viert 30-jarig jubileum
 • Promotieonderzoek: betere risico-inschatting bij inflammatoire darmziekten
 • Overzicht dissertaties februari 2017

Nieuwe adviezen commissie BOM

 • Olaratumab in combinatie met doxorubicine als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd wekedelensarcoom
 • Olaparib als onderhoudsbehandeling bij gerecidiveerd platinumsensitief BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom