Webinar van DRCP

Het Dutch Rare Cancer Platform organiseert op 14 maart 2022 de tweede editie van zijn jaarlijkse symposium. Het zal van 13.00 tot 17.15 uur in de vorm van een webinar plaatsvinden.

Prof. dr. Jean-Yves Blay geeft tijdens het webinar een update over EURACAN. Verder houden vijf specialisten pitches voor de organisatie van zorg voor respectievelijk sarcomen, thyomen, schildkliercarcinomen, penistumoren en anustumoren.

Ook wordt een presentatie gehouden over andere designs voor studies bij zeldzame kankers en zal nieuws vanuit de NVMO-commissie OOM en het Drug Access Protocol aan bod komen.

Tot slot worden de resultaten van een populatiegebaseerde studie in Nederland gepresenteerd en zal ook het patiëntenperspectief niet ontbreken.

meer informatie

Webinar over overheveling

Op 6 juli 2021 organiseren de FMS, NFU, NVZ en NVZA een webinar over de overheveling van epoëtines en G-CSF-middelen van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging.

Tijdens het webinar geven deskundige sprekers informatie over de achtergrond en praktische aanpak van de overheveling. VWS zal het doel ervan toelichten. Woordvoerders van een algemeen ziekenhuis en een universitair medisch centrum zullen uiteenzetten hoe zij deze zorg gaan organiseren. Verder zullen woordvoerders van patiëntenverenigingen vertellen wat bij deze overheveling voor patiënten van belang is.

Ook wordt toegelicht hoe de bekostiging in elkaar steekt en wat de gevolgen voor zorgcontractering zijn. Woordvoerders van twee zorgverzekeraars zullen uitleggen hoe zij met deze overheveling willen omgaan.

meer informatie

Virtueel symposium DTCG

De Dutch Thyroid Cancer Study Group (DTCG) organiseert op 25 juni 2021 zijn tweede multidisciplinaire Schildkliersymposium.

Het symposium staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen met betrekking tot diagnostiek en behandeling van schildkliercarcinoom. Verschillende Nederlandse en internationale experts zullen updates geven op het gebied van de pathologie, radiologie, nucleaire geneeskunde, chirurgie en systemische behandeling.

Het volledige programma en informatie over inschrijving is te raadplegen op de DTCG-website.

meer informatie

20e NABON-BOOG Symposium

Op 20 april 2021 vindt het 20e NABON-BOOG Symposium plaats. Vanwege COVID-19 is het programma alleen virtueel te volgen.

Verschillende specialisten zullen een update geven over de laatste ontwikkelingen die afgelopen jaar tijdens de grote congressen zijn gepresenteerd.

Er is onder meer aandacht voor de behandeling van HER2-positief mammacarcinoom in de adjuvante en gemetastaseerde setting en voor COVID-19 en mammacarcinoom.

Ook behandeling van de axilla staat op het programma en de rol van (FES-)PET bij de diagnostiek, responsevaluatie en follow-up in de adjuvante en neoadjuvante setting. Verder reiken NABON en BOOG de jaarlijkse Young Investigator Award uit.

Het programma is dit jaar samengesteld door arts-epidemioloog prof. dr. Lenny Verkooijen (UMC Utrecht) en oncologisch chirurg dr. Carmen van der Pol (Alrijne Ziekenhuis).

lees verder

15e Nascholing Targeted Therapy 

Op 9 april 2021 organiseert de NVMO de 15e Nascholing Targeted Therapy. Vanwege de COVID-19-maatregelen is het programma alleen virtueel te volgen.

Verschillende topsprekers uit zowel de Nederlandse als internationale oncologie zullen presentaties verzorgen die aansluiten op een van de volgende drie thema's:

  1. COVID-19 en oncologie
  2. Beyond mainstream targeted therapy and biomarkers
  3. Targeted therapy en biomarkers bij specifieke tumortypen

Op het programma staan onder meer een debat over whole genome sequencing en twee keynote lectures door internationale collega’s. Het programma is ook dit jaar samengesteld door Lotte Heimans (LUMC), prof. dr. Hanneke van Laarhoven (Amsterdam UMC) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL).

Deelname voor NVMO-leden is kosteloos.

lees verder

1e Nationaal Symposium Zeldzame Kankers

Het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP) organiseert op 1 maart 2021 zijn eerste symposium.

Het Nationaal Symposium Zeldzame Kankers zal vanwege de COVID-19-maatregelen alleen virtueel te volgen zijn.

Prof. dr. Carla van Herpen trapt het webinar af met de introductie en doelstellingen van DRCP. Ook het patiëntperspectief komt aan bod: wat is de winst voor de patiënt? Vervolgens geeft de Italiaanse dr. Annalisa Trama een overzicht van zeldzame tumoren in Europa en gaat dr. Wendy van Zelst-Stams in op nationale expertisecentra voor zeldzame kankers.

Na de pauze volgen er pitches over de organisatie van zorg, die worden afgesloten met een discussie. Dan volgt een sessie over erkenning van geneesmiddelen, die eveneens wordt afgesloten met een discussie. Het webinar wordt afgesloten met een voordracht over het FORCE-project ("infrastructure for rare cancers in the Netherlands"). Meer informatie over sprekers, programma en inschrijving staat op de website van Congress Care.

Aanleiding voor de oprichting van DRCP is het IKNL-rapport Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker, waaruit blijkt dat de overleving van patiënten met een zeldzame vorm van kanker door de jaren heen amper is gestegen. Het doel van DRCP is om de behandeling voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren.

Een multidisciplinaire groep van experts, onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers formuleerde in het rapport 10 aanbevelingen om de zorg en uitkomsten voor deze groep patiënten te verbeteren. Het ontwikkelen van een nationale aanpak is één van de aanbevelingen.

lees verder

Virtueel WIN-O Symposium RCC 2021

WIN-O organiseert op 11 maart 2021 haar jaarlijkse Multidisciplinair Symposium Niercelcarcinoom. Vanwege COVID-19 zal deze editie via een livestream worden aangeboden.

De grootste recente verandering in de dagelijkse praktijk is eerstelijns combinatiebehandeling bij het heldercellig niercelcarcinoom. Prof. dr. Bernard Escudier (Frankrijk) zal tijdens het symposium de combinatie ipilimumab-nivolumab toelichten, waarna prof. dr. Thomas Powles (Groot-Brittannië) ingaat op de combinatie pembrolizumab-axitinib. Aansluitend is er alle ruimte voor discussie met deze gerenommeerde sprekers.

Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek binnen de urologie. Nieuwe toepassingen zullen worden toegelicht door prof. dr. Alexander Mottrie (België) en prof. dr. Peter Mulders. Verder zullen er enkele updates van onderzoek van Nederlandse bodem worden gegeven. Tot slot geeft prof. dr. John Haanen een blik op de toekomst.

De programmacommissie wordt dit jaar gevormd door internist-oncologen Maureen Aarts (Maastricht UMC+), Karin Herbschleb (St. Antonius) en Danny Houtsma (HagaZiekenhuis).

Meer informatie over het programma en inschrijving staat op de website van WIN-O.

lees verder

Therapie op Maat 2021

Vanwege de coronamaatregelen zal de 9e editie van Therapie op Maat, op 4 februari 2021, volledig virtueel plaatsvinden.

Het tweejaarlijkse multidisciplinaire SONCO-congres is vooral een continuering en uitbouw van deelname van alle specialismen die kankerpatiënten behandelen. Het multidisciplinaire karakter van Therapie op Maat wordt geborgd door de jarenlange samenwerking van oprichters NVCO, NVRO en NVMO en daarnaast NVALT en NVU. Nieuwkomers vanaf 2021 zijn de pathologen, radiologen, DGOG, GERIONNE en Nationaal AYA-zorgnetwerk.

Het programma, dat ditmaal onder leiding van oncologisch chirurg prof. dr. Jean Klinkenbijl is samengesteld, zit weer vol noviteiten. Het wordt afgetrapt met een plenaire sessie over de impact van COVID-19 op oncologische zorg. Aansluitend volgen plenaire sessies over geriatrische oncologie, over colorectaal carcinoom, oesofagus- en maagcarcinoom en pancreascarcinoom en over longcarcinoom. Daarnaast blikken SONCOS en NFK terug op wat de oncologische zorg in de afgelopen 10 jaar heeft gebracht. Vervolgens zal het Nationaal AYA-zorgnetwerk een plenaire update geven over oncologische zorg bij jongvolwassenen.

Verder zijn er parallelsessies over respectievelijk mammacarcinoom, niercelcarcinoom en blaascarcinoom, gynaecologische oncologie en pathologie en imaging. Het programma wordt afgesloten met een sessie van een internationale topspreker die zijn visie op nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van melanoom zal geven.

Meer informatie over het programma, de sprekers en inschrijving staat op de SONCOS-website. Op 3 februari 2021 is er een virtuele casuïstiekavond voor aios, chivo's en fellows. Daar staan de onderwerpen melanoom, COVID-19, burn-out en werkbelasting op het programma.

WIN-O Symposium Melanoom 2020

Het Multidisciplinair WIN-O Symposium Melanoom zal dit jaar vanwege de COVID-19-maatregelen volledig virtueel te volgen zijn.

Alle deelnemers kunnen deze tiende editie van het symposium op 1 december 2020 via een livestream volgen.

De symposiumorganisatie wordt dit jaar gevormd door internist-oncologen prof. dr. Christian Blank (AVL) en Ellen Kapiteijn (LUMC), oncologisch chirurg prof. dr. Han Bonenkamp (Radboudumc) en dermatoloog dr. Marlies Wakkee (Erasmus MC).

Op het programma staan artificiële intelligentie bij diagnostiek, genetica, update lopende studies, adjuvante behandeling, neo-adjuvante behandeling, stadium IV melanoom, kosten systemische behandeling en survivorship care.

Ga voor meer informatie over virtuele symposium naar de website van WIN-O .

LWNO-webinar Hersen­metastasen

Op 9 oktober 2020 organiseert de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) een webinar over hersenmetastasen.

Tijdens dit webinar gaan enkele experts uit binnen- en buitenland in op de revisie van de Nederlandse richtlijn, neurologische bijwerkingen van immuuntherapie, cognitieve gevolgen en de laatste preventieve en therapeutische ontwikkelingen.

meer informatie