Strategie 2018-2022

De Strategie NVMO 2018-2022 beschrijft de beoogde richting van de NVMO voor de komende jaren om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk niveau als op organisatorisch en beleidsmatig niveau. Een pdf-versie van het document is te downloaden via onderstaande link.

 Strategie NVMO 2018-2022