Nascholing Targeted Therapy 2017

Op donderdag 30 maart 2017 vond in Antropia in Driebergen de 11e NVMO Nascholing Targeted Therapy plaats.

Onderwerpen die op het programma stonden, waren de DRUP-trial, biobanking, tumorprofilering bij mammacarcinoom en nieuwe ontwikkelingen bij achtereenvolgens colorectaal carcinoom, melanoom, niercelcarcinoom en prostaatcarcinoom. Verder was er een pro-contrasessie over de MammaPrint.

Via een externe website kunnen NVMO-leden video-opnamen bekijken van presentaties die op deze nascholing zijn gehouden. Deze video-opnamen kunt u hier vinden.