Webcast presen­taties Oncologie­dagen 2018

Op de NVMO-website zijn video’s van 14 volledige voordrachten van de Oncologiedagen 2018 te bekijken.

De video's van 14 hieronder vermelde voordrachten zijn voor NVMO-leden (na inloggen) te bekijken in het onderdeel Webcast van de NVMO-website.

 1. Neoadjuvante therapie bij mammacarcinoom: precisietherapie
 2. Locoregionale behandeling mammacarcinoom: de weg naar Rome
 3. Ki67 voor risicostratificatie ER-positief mammacarcinoom: zijn we klaar voor klinische implementatie?
 4. Is PD-L1 immuunhistochemie de beste selectie van patiƫnten voor immunotherapie bij het niet-kleincellig longcarcinoom?
 5. Immuuntherapie en endocrinologie: het belang van een goede organisatie van zorg
 6. Lichaamssamenstelling als tool voor behandelstrategie?
 7. Het belang van tumorinfiltrerende immuuncellen voor ziekte-uitkomst bij mammacarcinoom
 8. Het CPCT: we gaan in volle vaart richting genomics driven oncologie
 9. Implications of increasing subgroups within the breast cancer field
 10. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland: van papier naar praktijk
 11. Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland: en nu?
 12. Current and future options for the medical treatment of metastatic renal cell carcinoma
 13. Wat zijn in 2018 de behandelopties bij het pancreascarcinoom?
 14. E-nose detecteren van kankersoorten van de tractus digestivus

naar webcast


Pdf-versies van PPT-presentaties van de Oncologiedagen 2018 kunnen door NVMO-leden (na inloggen) worden gedownload in het onderdeel Meetings van de NVMO-website.

naar ppt-presentaties