Opstarten reguliere oncologische zorg

Aangezien de reguliere oncologische zorg weer wordt opgestart, is een aparte leidraad niet meer nodig.

Op 22 maart 2020 publiceerde de NVMO een handvat voor internist-oncologen om de oncologische zorg in Nederlandse ziekenhuizen ten tijde van de COVID-19-pandemie waar mogelijk aan te passen en op elkaar af te stemmen. Dit omdat er sprake was van beperkte zorgcapaciteit en hoger risico op infecties.  Het NVMO-bestuur bedankt nogmaals alle betrokkenen bij het tot stand komen van het handvat en voor het geven van input en feedback.

Vanzelfsprekend is de opstart naar het normale niet morgen geregeld. Mochten er lokaal en/of regionaal vragen zijn over of problemen zijn met de opstart van reguliere oncologische zorg, dan kunnen NVMO-leden deze aan het NVMO-bestuur doorgeven via bestuur@nvmo.org. De NVMO kan dit dan landelijk binnen de beroepsverenigingen (SONCOS-FMS en NIV) bespreken.