Pieter De Mulder Award 2021

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2021 is van start gegaan.

De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker.

Doelstelling van de award is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal 3 maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

Kandidaten dienen uiterlijk 1 november 2021 te worden voorgedragen via nvmo@congresscare.com. Bij aanmelding van een kandidaat dient een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op www.nvmodagen.nl.

De NVMO-prijs, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder (foto). Een overzicht van winnaars in de afgelopen jaren staat in het onderdeel NVMO-prijzen.