Voorlopige programma 27e Oncologiedagen

De NVMO heeft het voorlopige programma voor de Oncologiedagen 2021 vastgesteld.

Deze 27e editie, die op op 18 en 19 november 2021 in Congrescentrum Papendal in Arnhem plaatsvindt, zal een hybride vorm hebben waarbij het programma op locatie en virtueel kan worden gevolgd.

Dit jaar zullen meerdere interactieve sessies mogelijk tot levendige discussies gaan leiden. Zo zal bij de sessie over colorectale tumoren een live MDO worden gehouden over de behandelstrategie voor een patiënt met een hepatogeen gemetastaseerd colorectaal carcinoom, waarbij specialisten vanuit verschillende disciplines over het beleid aan het woord zullen komen.

Daarnaast is er een sessie over de plaats van precisiediagnostiek met whole genome sequencing (WGS). Hierbij zal een bijdrage worden geleverd vanuit onder meer de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP) en door een zorgverzekeraar. Tevens is er een interactieve sessie over organisatie van de follow-up voor patiënten met mammacarcinoom en zijn er up-to-date lezingen over verschillende andere tumortypen. Tot slot worden de jonge collega’s weer in de gelegenheid gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor de twee beste oncologieproefschriften van het jaar en de Pieter De Mulder Award.

Kortom: de Oncologiedagen bieden ook in 2021 weer een gevarieerd programma voor de dagelijkse praktijk van zowel de perifere als academische specialist betrokken bij oncologische zorg. Ga voor meer informatie over het (voorlopige) programma en inschrijving naar de congreswebsite nvmodagen.nl.