Sacituzumab govitecan niet in basispakket

De minister van VWS heeft besloten om sacituzumab govitecan voor tripelnegatief mammacarcinoom niet in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen.

In maart 2022 gaf de commissie BOM een positief advies over het gebruik van sacituzumab govitecan bij irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom. Zorginstituut Nederland erkent de meerwaarde van het middel, maar beschouwt de behandeling niet kosteneffectief. Het advies van het Zorginstituut is om het middel pas te vergoeden als minimaal een korting van 75 procent wordt overeengekomen met de leverancier van sacituzumab govitecan. Prijsonderhandelingen hebben echter niet tot een aanvaardbare prijs geleid. Minister Kuipers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat het middel niet voor vergoeding in aanmerking komt.

NAAR KAMERBRIEF