Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 25-03-2022
 • E-pubdatum
 • 25-03-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Sacituzumab govitecan bij het irresectabel of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

In de hier besproken ASCENT-studie bij patiƫnten met een irresectabel of gemetastaseerd TNBC die eerdere behandeling met ten minste 2 lijnen systemische therapie met in ieder geval 1 lijn taxaanbevattende therapie hebben gekregen, wordt een statistisch significant langere PFS gezien na palliatieve behandeling met sacituzumab govitecan dan na chemotherapie (HR: 0,41 [95%-BI: 0,32-0,52]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. Ook het secundaire eindpunt overleving was beter in de sacituzumab govitecan-groep dan in de chemotherapie-groep: 12,1 maanden (95%-BI: 10,7-14,0) versus 6,7 maanden (95%-BI: 5,8-7,7) (HR: 0,48 [95%-BI: 0,38-0,59]; P < 0,001).

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom. Med Oncol 2021;24(10):31-5.
 2. Ocean AJ, Starodub AN, Bardia A, et al. Sacituzumab govitecan (IMMU-132), an anti-Trop-2-SN-38 antibodydrug conjugate for the treatment of diverse epithelial cancers: safety and pharmacokinetics. Cancer 2017;123(19):3843-54.
 3. Bardia A, Mayer IA, Vahdat LT, et al. Sacituzumab govitecanhziy in refractory metastatic triplenegative breast cancer. N Engl J Med 2019;380(8):741-51.
 4. Bardia A, Hurvitz SA, Tolaney SM, et al; ASCENT Clinical Trial Investigators. Sacituzumab govitecan in metastatic triplenegative breast cancer. N Engl J Med 2021;384(16):1529-41.