NVMO heeft huidige strategie aangescherpt

De afgelopen jaren heeft de NVMO veel resultaten geboekt. De vereniging heeft daarom besloten om de vastgestelde strategie van 2018 voor de komende jaren te herijken.

Het document NVMO Strategie 2022 - 2026 beschrijft de richting die de NVMO de komende jaren op wil om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk, als op organisatorisch, maatschappelijk en beleidsmatig niveau.

NAAR STRATEGIE