NVMO heeft huidige strategie aangescherpt

De NVMO heeft besloten om de vastgestelde strategie van 2018 voor de komende jaren te herijken.

Het document NVMO Strategie 2022 - 2026 beschrijft de richting die de NVMO de komende jaren op wil om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk, als op organisatorisch, maatschappelijk en beleidsmatig niveau.

NAAR STRATEGIE