Strategie 2022-2026

De NVMO Strategie 2022 - 2026 beschrijft de richting die de NVMO de komende jaren op wil om de positie en belangen van de internist-oncoloog het best te kunnen behartigen op zowel zorginhoudelijk, als op organisatorisch, maatschappelijk en beleidsmatig niveau. Een pdf-versie van het document is te downloaden via onderstaande link.

Strategie NVMO 2022-2026