Wisseling in redactie Medische Oncologie

Dr. Tom van der Hulle is de nieuwe voorzitter van de redactieraad van Medische Oncologie. Daarnaast is dr. Annelieke Willemsen toegetreden.

Dr. Annelieke Willemsen is internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in Tergooi MC in Hilversum. Ze is ook lid van de commissie Duurzaam- en Doelmatigheid. Internist-oncoloog dr. Tom van der Hulle (LUMC) was voorheen vicevoorzitter van de redactieraad. Nu heeft hij de voorzittershamer overgenomen van internist-oncoloog dr. Jan Willem de Groot (Isala, Zwolle). De Groot blijft in de redactieraad als vicevoorzitter. Internist-oncoloog en klinisch farmacoloog Helgi Helgason heeft afscheid genomen. De redactieraad bestaat verder uit dr. Tineke Buffart, dr. Geert-Jan Creemers, dr. Marloes van Dongen, mr. dr. Jacco de Haan, Maartje van Kats en dr. Rutger Koornstra.