Pieter De Mulder Award 2024

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 gaat weer van start. Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.

De voordracht van kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2024 gaat weer van start.
De NVMO reikt de award volgens traditie tijdens de jaarlijkse Oncologiedagen uit aan een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie.

Doelstelling van de award is om de jonge onderzoeker in staat te stellen kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research.
Het gaat om een onderzoeksstage van maximaal drie maanden. De maximale bijdrage hiervoor is 15.000 euro.

We verzoeken u om minimaal één kandidaat uiterlijk 3 juni voor te dragen via nvmo@congresscare.com.

Na voordracht (uiterlijk 3 juni) dient vóór 18 september van een kandidaat een abstract met het doel van de beoogde onderzoeksstage en de achtergrond en inbedding in het betreffende onderzoek te worden ingestuurd via nvmo@congresscare.com. Het is van belang dat de voordracht door de begeleider of promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning zijn te raadplegen op Richtlijnen Pieter De Mulder Award 2024

De NVMO-award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is in de zomer van 2007 ingesteld ter nagedachtenis aan de Nijmeegse internist-oncoloog prof. dr. Pieter de Mulder. De jury voor de award wordt gevormd door juryvoorzitter prof. dr. Carla van Herpen (RadboudUMC), prof. dr. Jourik Gietema (UMC Groningen) en prof. dr. Gabe Sonke (AVL). Een overzicht van eerdere winnaars staat op de NVMO-pagina NVMO-prijzen.