Kwaliteits­documenten

Naar aanleiding van de discussie tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2019 is het algemene kwaliteitsdocument van de NVMO recentelijk aangepast. De NVMO-commissie Kwaliteit heeft verder een document opgesteld met specifieke voorwaarden voor de behandeling van het gemetastaseerd niercelcarcinoom. Het document, dat is afgeleid van en beantwoordt aan de criteria benoemd in het algemene kwaliteitsdocument, is gericht op juiste indicatiestelling en het leveren van veilige zorg naar de stand van de wetenschap. Daarnaast heeft het NVMO-bestuur een document opgesteld, dat is geaccordeerd in de ledenvergadering, met kwaliteitscriteria voor ziekenhuizen ("niet-melanoomcentra") die willen starten met de combinatietherapie ipilimumab-nivolumab bij gemetastaseerd niercelcarcinoom.

Algemeen kwaliteitsdocument NVMO (versie 2.3)
 Criteria voor ziekenhuizen die willen starten met combinatie immuuntherapie (versie 3.0)
Kwaliteitsnormering (gemetastaseerd) niercelcarcinoom (versie 2.2)