COVID-19

Dossier COVID-19

In dit onderdeel voorziet de NVMO haar leden van adviezen en handvatten met betrekking tot de medisch-oncologische behandeling in relatie tot COVID-19. Ook biedt dit onderdeel adviezen en documenten voor informatievoorziening richting patiënten. NVMO-leden kunnen feedback en input mailen naar secretariaat@nvmo.org.


De adviezen en overige documenten zijn alleen toegankelijk voor NVMO-leden met een persoonlijk inlogaccount. Klik hier als u nog niet bent ingelogd.


Tweede boostervaccinatie

Het RIVM heeft in nauw overleg met de FMS een advies opgesteld voor de tweede boostervaccinatie van immuungecompromitteerden. Patiënten in behandeling voor solide tumoren worden niet als volledige groep uitgenodigd, maar op basis van individueel maatwerk.

“Tweede boostervaccinatie”Lees meer

Derde vaccinatie

Een deel van de oncologiepatiënten komt in aanmerking voor een derde COVID-19-vaccinatie. In dit deel van de NVMO-website staan documenten voor het identificeren van patiënten en  documenten met informatie over de derde vaccinatie van het RIVM.

“Derde vaccinatie”Lees meer