Nieuw bestuur jNVMO

In april is het bestuur van de jNVMO volledig gewijzigd.

Marissa Cloos-van Balen (LUMC) heeft de voorzittershamer overgedragen aan Foppie de Boer (UMC Groningen). Laatstgenoemde is tevens toegetreden tot het bestuur van de NVMO.

Verder zijn Wesley Hartman (Erasmus MC), Karen Oskam (Radboudumc), Karlijn van Rooijen (UMC Utrecht) en Marleen Tent (UMC Groningen) teruggetreden als bestuurslid van de jNVMO. Hun opvolgers in het jNVMO-bestuur zijn dr. Tonneke Beijers (Maastricht UMC+), Elianne de Boer (UMC Groningen), dr. Nienke de Glas (LUMC, Leiden) en Rosa Nieuwenhuize (Erasmus MC). De Glas is tevens namens de jNVMO toegetreden tot de webredactieraad van de NVMO-website.

De jNVMO vertegenwoordigt binnen de NVMO de aandachtsgebieders binnen de oncologie en de arts-assistenten met interesse in de oncologie. De NVMO dankt de voormalige bestuursleden voor hun inspanningen en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes.

meer informatie