Over de jNVMO

De jNVMO is in 2003 opgericht tijdens de Nascholingscursus Medische Oncologie (tegenwoordig de Oncologiedagen) in Congrescentrum Papendal en heeft als doel om de aandachtsgebieders binnen de oncologie en de arts-assistenten met interesse in de oncologie als groep te vertegenwoordigen binnen de NVMO.

Organisatie onderwijsdagen
De jNVMO organiseert jaarlijks twee onderwijsdagen door voor alle fellows medische oncologie: in het voorjaar en op de woensdag voorafgaand aan de Oncologiedagen. Deze onderwijsdagen worden door de sectie medische oncologie van de NIV onderschreven en hebben een verplicht karakter. Onderwerpen beslaan verschillende competenties uit het CANMEDS-model, waarbij onder andere kennis en wetenschap (aan de hand van verschillende tumortypes), maatschappelijk handelen en organisatie van zorg aan bod komen. Deze onderwijsdagen hebben naast het overbrengen van kennis het doel om de onderlinge contacten van de fellows medische oncologie te bevorderen. Het programma van de meest recente onderwijsdag staat in het onderdeel Meetings.

Belangenbehartiging fellows medische oncologie
De jNVMO heeft zich daarnaast als doel gesteld de belangen van fellows medische oncologie te behartigen. Om deze reden nemen jNVMO-leden deel aan de sectievergaderingen van de opleiders van de medische oncologie en wordt de jNVMO vertegenwoordigd in het NVMO-bestuur. De mening over uiteenlopende onderwerpen wordt door middel van online enquêtes geïnventariseerd.


Suggesties of ideeën?
De jNVMO hoort graag uw mening. Ideeën of suggesties kunnen naar het jNVMO-bestuur worden gemaild via jnvmo@nvmo.org.