Voorlopig programma 26e Oncologiedagen

De NVMO heeft het voorlopige programma voor de 26e editie van de Oncologiedagen vastgesteld.

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormen weer de kern van het programma. Dat komt dit jaar naar voren in sessies over mammacarcinoom, AYA-zorg, urogenitale tumoren, palliatieve zorg en gastro-intestinale tumoren. Prof. dr. Liesbeth de Vries zal een keynote lecture verzorgen met de titel RECIST en iRECIST.

Verder worden de jonge collega’s weer in de gelegenheid gesteld om te wedijveren voor de prijzen voor de twee beste oncologieproefschriften van het jaar en de Pieter De Mulder Award.

Deze 26e editie zal een hybride vorm hebben waarbij het programma deels virtueel wordt aangeboden en een maximumaantal deelnemers het programma op locatie kan volgen.

lees verder