Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 26-11-2018
 • E-pubdatum
 • 19-10-2018
 • Bron
 • Medische Oncologie

Abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom

Bij patiënten met gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom geeft eerstelijns behandeling met anastrozol of letrozol in combinatie met abemaciclib een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS (HR: 0,54 [95%-BI: 0,41-0,72]; P = 2,1 x 10-5). Bij patiënten die progressief zijn na eerdere endocriene therapie voor gemetastaseerde ziekte of die ziekteprogressie hebben vlak na het beëindigen van adjuvante endocriene therapie, geeft de combinatie van fulvestrant met abemaciclib een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van ruim 7 maanden (HR: 0,55 [95%-BI: 0,45-0,68]; P < 0,001). Deze beide resultaten voldoen daarmee aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Diarree en myelosuppressie zijn de belangrijkste bijwerkingen van abemaciclib, maar lijken goed hanteerbaar.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. Sledge GW, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: abemaciclib in combination with fulvestrant in women with HR+/HER2-advanced breast cancer who had progressed while receiving endocrine therapy. J Clin Oncol 2017;35(25):2875-84.
 3. Goetz MP, Toi M, Campone M, et al. MONARCH 3: abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer. J Clin Oncol 2017;35(32):3638-46.
 4. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Ribociclib plus letrozol als eerstelijns therapie bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(6):49-52.
 5. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Letrozol plus palbociclib als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):35-7.
 6. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Fulvestrant plus palbociclib als tweedelijns of hogerelijns therapie bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):29-32.