Over de adviezen

De NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) is door het NVMO-bestuur ingesteld met de opdracht ‘de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie te beoordelen, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming binnen de beroepsgroep aangaande het toepassen van nieuwe en vaak kostbare geneesmiddelen in de oncologische praktijk’.

Database

Alle uitgebrachte adviezen en beleidsdocumenten van de commissie zijn openbaar toegankelijk en staan in de openbare database op deze website. Daarin kan worden gezocht op oncologisch middeltumortype en beleids­document. Ook is er een overzicht van actuele adviezen.

Beoordeling middel

De commissie beoordeelt een nieuw oncologisch middel wanneer de resultaten van een studie als full paper zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift, waarvan de eindpunten conform de actuele PASKWIL-criteria (zie tabellen onder) zijn te beoordelen en wanneer het middel door de European Medicines Agency in Europa is geregistreerd. Het beoordelingstraject wordt, indien aan de orde, bij voorkeur afgestemd met de beoordeling door Zorginstituut Nederland.

PASKWIL-criteria

  • Palliatief
  • Adjuvant
  • Specifieke bijwerkingen
  • KWaliteit van leven
  • Impact van behandeling
  • Level of evidence

Q&A herbeoordeling nieuwe oncologische middelen

In mei 2023 zijn door de cieBOM de PASKWIL-criteria aangepast. Op basis daarvan zijn nu een drietal oncologische middelen herbeoordeeld. Onderstaande Q&A dient ter verduidelijking en bevat vragen zoals: waarom worden oncologische middelen beoordeeld? Hoe wordt dit gedaan en wat is de rol van de cieBOM?

Q&A herbeoordeling nieuwe oncologische middelen


Q&A aangepaste PASKWIL-criteria

De NVMO en de NVALT hebben de afgelopen tijd verschillende vragen gekregen naar aanleiding van het aanpassen van de PASKWIL-criteria. De NVMO en de NVALT hebben daarom een Q&A opgesteld om antwoord te geven op de meestgestelde vragen, zie het document hieronder.

Q&A aangepaste PASKWIL-criteria
* Na het afronden van het SKMS-project PASKWIL-criteria (2023) is dit ongewijzigd.