Over de adviezen

Alle uitgebrachte adviezen en beleidsdocumenten van de NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) staan in de openbare database op deze website. Daarin kan worden gezocht op oncologisch middeltumortype en beleids­document. Ook is er een overzicht van actuele adviezen.

De commissie is door het NVMO-bestuur ingesteld met de opdracht ‘de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie te beoordelen, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming binnen de beroepsgroep aangaande het toepassen van nieuwe en vaak kostbare geneesmiddelen in de oncologische praktijk’.

De commissie beoordeelt een nieuw oncologisch middel wanneer de resultaten van een gerandomiseerde en vergelijkende studie als full paper zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift, waarvan de eindpunten conform de actuele PASKWIL-criteria (zie tabellen onder) zijn te beoordelen en wanneer het middel door de European Medicines Agency in Europa is geregistreerd. Het beoordelingstraject wordt, indien aan de orde, bij voorkeur afgestemd met de beoordeling door Zorginstituut Nederland.