Over de adviezen

Alle uitgebrachte adviezen en beleidsdocumenten van de NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) staan in de openbare database op deze website. Daarin kan worden gezocht op oncologisch middeltumortype en beleids­document. Ook is er een overzicht van actuele adviezen.

De commissie BOM is door het NVMO-bestuur ingesteld met de opdracht ‘de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie te beoordelen, met het doel te komen tot een betere landelijke afstemming binnen de beroepsgroep aangaande het toepassen van nieuwe en vaak kostbare geneesmiddelen in de oncologische praktijk’.

De commissie BOM beoordeelt een nieuw oncologisch middel wanneer een gerandomiseerde en vergelijkende studie beschikbaar is, waarvan de eindpunten conform de actuele PASKWIL-criteria (zie tabel onder) zijn te beoordelen en wanneer het middel in Europa is geregistreerd (European Medicines Agency). Het beoordelingstraject wordt, indien aan de orde, bij voorkeur afgestemd met de beoordeling door Zorginstituut Nederland.