Vergoede zorg

Add-on-geneesmiddelen en sluismiddelen

Op de website Farmatec van het ministerie van VWS staat informatie over add-on-geneesmiddelen en stollingsfactoren. Ook biedt de website informatie over nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen die een hoog financieel risico vormen en in de zogeheten 'pakketsluis' worden geplaatst.

meer informatie


Adviezen verzekerde pakket

De Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland brengt vanuit maatschappelijk perspectief adviezen voor het verzekerde pakket uit. De website van Zorginstituut Nederland biedt een overzicht van deze adviezen vanaf 1 januari 2016.

meer informatie


Offlabel-indicaties

Zorgverzekeraars Nederland beslist of er aanspraak op vergoeding bestaat per geregistreerde of offlabel-indicatie van een add-ongeneesmiddel. De website van Zorgverzekeraars Nederland biedt een overzicht van de vergoede zorg en een aanvraagformulier voor een offlabel-indicatie.

meer informatie


Registratiestatus geneesmiddelen

De website van de European Medicines Agency biedt een overzicht van de registratiestatus van geneesmiddelen in de Europese Unie.

meer informatie