Vergoede zorg

Add-on-geneesmiddelen en sluismiddelen

Door het sinds 2017 veranderde bekostigingsbeleid zijn ook de regels voor add-on-geneesmiddelen en stollingsfactoren gewijzigd. Add-on-geneesmiddelen en stollingsfactoren worden nu door zorgaanbieders geregistreerd op basis van merknaam en sterkte in plaats van op stofnaam, toedieningsvorm en indicatie. Verder worden sinds 2015 nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen die een hoog financieel risico vormen in de zogeheten 'pakketsluis' geplaatst.

meer informatie


Adviezen verzekerde pakket

De Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland brengt vanuit maatschappelijk perspectief adviezen voor het verzekerde pakket uit. De website van Zorginstituut Nederland biedt een overzicht van deze adviezen vanaf 1 januari 2016.

meer informatie


Offlabel-indicaties

Zorgverzekeraars Nederland beslist of er aanspraak op vergoeding bestaat per geregistreerde of offlabel-indicatie van een add-ongeneesmiddel. De website van Zorgverzekeraars Nederland biedt een overzicht van de vergoede zorg en een aanvraagformulier voor een offlabel-indicatie.

meer informatie


Registratiestatus geneesmiddelen

De website van de European Medicines Agency biedt een overzicht van de registratiestatus van geneesmiddelen in de Europese Unie.

meer informatie