Vergoede zorg

Add-on-geneesmiddelen en sluismiddelen

Op de website Farmatec van het ministerie van VWS staat informatie over add-on-geneesmiddelen en stollingsfactoren. Ook biedt de website informatie over nieuwe behandelingen met intramurale geneesmiddelen die een hoog financieel risico vormen en in de zogeheten 'pakketsluis' worden geplaatst.

 website Farmatec 


Adviezen verzekerde pakket

De Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland brengt vanuit maatschappelijk perspectief adviezen voor het verzekerde pakket uit. De website van Zorginstituut Nederland biedt een overzicht van deze adviezen vanaf 1 januari 2016.

website ZIN


Offlabel-indicaties

Zorgverzekeraars Nederland beslist of er aanspraak op vergoeding bestaat per geregistreerde of offlabel-indicatie van een add-ongeneesmiddel. De website van Zorgverzekeraars Nederland biedt een overzicht van de vergoede zorg en een aanvraagformulier voor een offlabel-indicatie.

website ZN


G-Standaard

Zorgverzekeraars Nederland biedt maandelijks een actueel overzicht van vergoede geregistreerde indicaties en offlabel-indicaties van add-on-geneesmiddelen en stollingsfactoren zoals deze in de G-Standaard zijn opgenomen. Zorgverzekeraars Nederland heeft de kennis en informatie van het veld nodig om te kunnen vaststellen of een offlabel-indicatie naar de stand der wetenschap en praktijk is en of de betreffende indicatie dus kan worden vergoed. De NVMO-commissie Offlabel-indicatiestelling Oncologische Middelen (OOM) heeft een liaisonfunctie tussen de NVMO en Zorgverzekeraars Nederland wat betreft te declareren indicatiecodes voor add-onmedicatie (geregistreerd en offlabel) in de oncologie. Het actuele overzicht van de G-Standaard staat op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Meer algemene informatie over de G-Standaard staat op de website van Z-index. NVMO-leden met vragen over offlabel-indicaties kunnen contact opnemen met de NVMO-commissie OOM via cieoom@nvmo.org.

website G-Standaard


Registratiestatus geneesmiddelen

De website van de European Medicines Agency biedt een overzicht van de registratiestatus van geneesmiddelen in de Europese Unie.

 website EMA