Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 24-03-2023
 • E-pubdatum
 • 24-03-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie met of zonder docetaxel bij hormoongevoelig gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Conclusie

In de hier besproken PEACE-1-studie wordt bij patiënten met een primair synchroon gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom na een follow-up van mediaan 4,4 jaar een statistisch significant betere OS én rPFS gezien na upfront behandeling met abirateron en prednison in combinatie met standaardbehandeling bestaande uit ADT met of zonder docetaxel. De coprimaire eindpunt OS én rPFS in de populatie behandeld met docetaxel waren ook statistisch significant beter in de abirateron en prednisongroep dan in de controlegroep. Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

In de vooraf gedefinieerde subgroep patiënten met hoogvolumeziekte was de behandeling met abirateron en prednison ook significant beter voor beide eindpunten. De behandeling werd in het algemeen goed verdragen, maar ruim 10 procent van de patiënten staakte de abirateron vanwege bijwerkingen. De kwaliteit-van-levenanalyse moet nog volgen.

 1. iknl.nl/Kankersoorten/Prostaatkanker
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel toegevoegd aan ADT bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. MedOncol 2016;19(5):33-7. 
 3. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6516883/pdf/CD012816.pdf
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2018;21(2):37-41.
 5. James ND, de Bono JS, Speras MR, et al. STAMPEDE Investigators. Abiraterone for prostate cancer not previously treated with hormone therapy. N Engl J Med 2017;377(4):338-51.
 6. Fizazi K, Tran N, Fein L, et al. LATITUDE Investigators. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2017;377(4):352-60.
 7. Chi KN, Agarwal N, Bjartell A, et al. TITAN Investigators. Apalutamide for metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(1):13-24.
 8. Davis ID, Martin AJ, Stockler MR, et al. ENZAMET Trial Investigators and the Australian and New Zealand Urogenital and Prostate Cancer Trials Group. Enzalutamide with standard firstline therapy in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(2):121-31.
 9. Fizazi K, Foulon S, Carles J, et al. Abiraterone plus prednisone added to androgen deprivation therapy and docetaxel in de novo metastatic castration-sensitive prostate cancer (PEACE-1): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study with a 2×2 factorial design. The Lancet 2022; 399, 10336: 1695-707