Terug
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-12-2000
 • E-pubdatum
 • 22-04-2014

Beoordeling adjuvant interferon-alfa 2b gedurende één jaar

Download PDF

In deze aflevering van de rubriek BOM treft u de beoordeling aan van interferon alfa 2b als adjuvante behandeling bij het melanoom. Door het ontbreken van een overlevingsvoordeel wordt deze indicatie niet positief beoordeeld door de commissie. We worden hierin gesteund door de mening van de Nederlandse Melanomen Werkgroep, die onlangs is verschenen in het NTvG.

Hoewel de aanvankelijke Kirkwood-studie (1) naast een voordeel in mediane ziektevrije overleving van 1.0 naar 1.7 jaar ook een toename van de mediane overleving liet zien van 12 maanden (2.8 naar 3.8 jaar), bleek in een vervolgstudie (2) dat het voordeel in overleving niet meer kon worden aangetoond. De overleving van de met ainterferon behandelde patiënten bleek gelijk in de twee studies.De overleving van de controlepatiënten in de vervolgstudie bleek duidelijk beter dan die in de eerste studie. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van a-interferon op het moment van recidief. Omdat er uiteindelijk geen verschil in overleving is tussen patiënten die met ainterferon worden behandeld en controlepatiënten, bestaat er onvoldoende reden om het Kirkwood-schema als een standaardbehandeling te adviseren bij prognostisch ongunstige vormen van het maligne melanoom.
Daarnaast bleken de bijwerkingen bij sommige patiënten dusdanig dat ongeveer 40 procent van de met a-interferon behandelde patiënten de behandeling voortijdig heeft gestaakt. De bijwerkingen zijn individueel sterk verschillend;de leeftijd lijkt hierop van weinig invloed.
NB. De kosten van een jaar behandeling volgens het Kirkwood-schema bedragen ƒ 59.367,-.

Paskwil-criteria

Goed 

Onvoloende

High dose a-interferon
2b vergeleken met 
observatie bij het
high-risk melanoom 
(studie E 1690)
(4 w 20 milj IE/m2 iv
gedurende 5 dagen/w
gevolgd door 10 milj
IE/ m2 sc 3 x w
gedurende 48 w)
High dose a-interferon
2b vergeleken met 
observatie bij het
high-risk melanoom 
(studie E 1684)

(4 w 20 milj IE/m2 iv
gedurende 5 dagen/w
gevolgd door 10 milj
IE/ m2 sc 3 x w
gedurende 48 w)
Palliatief n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
 • responskans
       
 • responsduur
       
 • TTP
       
Overleving         
 • mediaan
       
 • na 1 jaar
       
Adjuvant        
 • mediane 
  overleving
< duur 
behandeling
≥ duur 
behandeling
5,1 vs. 6,0 jr

3.8 vs. 2.8 jr

 • overleving 
  na 5 jaar
≥ 5%

< 5% 53 vs. 54%

46 vs. 37% *

         
Specifieke bijwerkingen    
 • lethaal
< 5% ≥ 5% 0 2
 • acuut, ernstig 
  (opname)

< 25%  ≥ 25%

44% gr III/IV
granulocytopenie
29% gr III levertoxiciteit  
9% gr IV toxiciteit
67% gr III toxiciteit 

 • chronisch 
  (beperkend)
<10% ≥ 10%

chronische toxiciteit
niet vermeld
 
         
Impact van behandeling    
curatief, klinisch

≤ 7 d

> 7 d

tot nu toe geen plateau
op overlevingscurves
 
palliatief, klinisch ≤ 5 d > 5 d    
poliklinisch ≤ 3 d > 3 d    
         
Kwaliteit van leven    
 • Performance 
  Status Respons
  WHO/Karnofski
 < 20% 
verslechtering

> 20% 
verslechtering

niet vermeld

niet vermeld

 • Stabiele PS, 
  TTP-PS
> 6 wk

< 6 wk niet vermeld

niet vermeld

         
Level of evidence

Een of meerdere   
fase-3-studies
of meta-analyse
uitsluitend
fase 2-studies  

Fase 3 Kirkwood
J.M. et al. JCO vol 18,
2000, 2444-2458
Fase 3 |Kirkwood
J.M. et al. JCO
vol 14, 1996, 7-17
         

Extra kosten
a-interferon 2b per
behandeling standaard 
patiënt (1,8 m2)
gedurende gehele
behandeling

    ƒ 59.367,-

ƒ 59.367,-

Referenties

Referenties

 1. Kirkwood, J.M. et al. Interferon alfa-2b adjuvant therapy of high-risk resected cutaneous melanoma: The Eastern Cooperative Oncology Group trial EST 1684. J of Clinical Oncology vol 14, 1996, 7-17. 
 2. Kirkwood, J.M. et al. High- and lowdose interferon alfa-2b in high-risk melanoma: first analysis of Intergroup Trial E 1690/S9111/C9190. J of Clinical Oncology vol 18, 2000, 2444-2458.