Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 07-06-2019
 • E-pubdatum
 • 07-06-2019
 • Bron
 • Medische Oncologie

Cabozantinib als tweedelijns of derdelijns behandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

Bij patiënten met een niet-curatief te behandelen HCC en progressie na 1 of 2 lijnen systeembehandeling (inclusief sorafenib) leidt behandeling met cabozantinib, in vergelijking met placebo, tot een langere overleving: mediaan 10,2 versus 8,0 maanden (Δ 2,2 maanden; HR: 0,76; 95%-BI: 0,63-0,92; P = 0,005). De resultaten van de CELESTIAL-studie voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

 1. www.cijfersoverkanker.nl.
 2. www.volksgezondheidenzorg.info.
 3. Richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren, 10 april 2013.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom. Med Oncol 2017;20(8);47-50.
 5. Bruix J, Qin S, Merle P, et al; RESORCE Investigators. Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017;389(10064):56-66.
 6. Kelley RK, Verslype C, Cohn AL, et al. Cabozantinib in hepatocellular carcinoma: results of a phase 2 placebo-controlled randomized discontinuation study. Ann Oncol 2017;28(3):528-34.
 7. Abou-Alfa GK, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib in patients with advanced and progressing hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2018;379(1):54-63.
 8. DeMets DL, Lan KK. Interim analysis: the alpha spending function approach. Stat Med 1994;13(13-14):1341-52.