Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • Printdatum
  • 21-06-2024
  • E-pubdatum
  • 20-06-2024
  • Bron
  • Medische Oncologie

Capecitabine als adjuvante behandeling bij het lokaal uitgebreide nasofarynxcarcinoom

Adjuvante behandeling met dagelijks laaggedoseerde capecitabine gedurende 1 jaar verlengt de ziektevrije overleving en overleving van patiƫnten met een lokaal uitgebreid nasofarynxcarcinoom. De 3-jaars event free survival verbeterde van 75,6 procent naar 85,3 procent met een HR 0,50 en de OS na 3 jaar verbeterde statistisch significant van 88,6 procent in de controlegroep naar 93,3 procent in de capecitabinegroep met een HR 0,44 toegevoegd aan standaardbehandeling met chemoradiotherapie met of zonder inductiechemotherapie. De resultaten voldoen aan de PASKWIL2023-criteria voor adjuvante behandeling voor een positief advies.

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Inductiebehandeling met gemcitabine en cisplatine bij het lokaal gevorderd niet-keratiniserend nasofarynxcarcinoom. Med Oncol 2022;25(8)38-41.
  2. Chen YP, Liu X, Zhou Q, Yang KY, et al. Metronomic capecitabine as adjuvant therapy in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a multicentre, open-label, parallel-group, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet 2021;398(10297):303-13. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01123-5. Epub 2021 Jun 7. PMID: 34111416.