Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 24-11-2023
 • E-pubdatum
 • 24-11-2023
 • Bron
 • Medische Oncologie

Cemiplimab als eerstelijnsbehandeling voor PD-L1-positief gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

In de hier besproken EMPOWER-Lung 1-studie werd een significante verlenging van de primaire eindpunten OS en PFS gezien bij cemiplimab ten opzichte van doublet chemotherapie bij gemetastaseerd NSCLC met een PD-L1-expressie van 50 procent of hoger en de afwezigheid van EGFR-, ROS1- en ALK-mutaties en translocaties. De toename van de OS voldoet aan de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling (bij een mediane OS in de controlegroep > 12 maanden) voor een positief advies. De kosten zijn hoog maar vergelijkbaar met de huidige standaardbehandeling met pembrolizumab monotherapie.

 1. iknl.nl/kankersoorten/longkanker/registratie/incidentie
 2. Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al; KEYNOTE-024 Investigators. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2016;375(19):1823-33.
 3. Sezer A, Kilickap S, Gumus M et al. Cemiplimab monotheray for first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer with PD-L1 of at least 50%: a multicentre, open-label, global, phase 3, randomsied, controlled trial. Lancet 2021;397:592-604.
 4. Ozugurlu M, Kilickap S, Sezer A. Three years survival outcome and continued cemiplimab (CEMI) beyond progression with the addition of chemotherapy (chemo) for patients (pts) with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): The EMPOWER-Lung 1 trial. Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_7): S808S869. 10.1016/annonc/ annonc1089