Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 21-06-2024
 • E-pubdatum
 • 20-06-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Darolutamide toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie en docetaxel bij gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom

In de hier besproken ARASENS-studie wordt na een mediane follow-up van 43,7 maanden bij patiƫnten met een gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom die worden behandeld met ADT en docetaxel een statistisch significante toename van OS gezien bij toevoeging van darolutamide (HR: 0,68 [95%-BI: 0,57 0,80]; p < 0,001). De toename van de OS voldoet aan de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling (bij een mediane OS in de controlegroep > 12 maanden) voor een positief advies.

 1. iknl.nl/Kankersoorten/Prostaatkanker
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel toegevoegd aan ADT bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):33-7. 
 3. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6516883/pdf/CD012816.pdf
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2018;21(2):37-41.
 5. James ND, de Bono JS, Speras MR, et al. STAMPEDE Investigators. Abiraterone for prostate cancer not previously treated with hormone therapy. N Engl J Med 2017;377(4):338-51.
 6. Fizazi K, Tran N, Fein L, et al. LATITUDE Investigators. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2017;377(4):352-60.
 7. Chi KN, Agarwal N, Bjartell A, et al. TITAN Investigators. Apalutamide for metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(1):13-24.
 8. Davis ID, Martin AJ, Stockler MR, et al. ENZAMET Trial investigators and the Australian and New Zealand Urogenital and Prostate Cancer Trials Group. Enzalutamide with standard firstline therapy in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(2):121-31.
 9. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie met of zonder docetaxel bij hormoongevoelig gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Med Oncol 2023;26(2):38-44 
 10. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Apalutamide, darolutamide en enzalutamide bij het nietgemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom. 2022;25(7):47-51.
 11. Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2022;386(12):1132-42. doi.org/10.1056/NEJMoa2119115
 12. Hussain M, Tombal B, Saad F, et al. Darolutamide plus androgen-deprivation therapy and docetaxel in metastatic hormone-sensitive prostate cancer by disease volume and risk subgroups in the phase III ARASENS trial. J Clin Oncol, 2023;41(20), 3595 607. doi.org/10.1200/JCO.23.00041