Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 14-11-2008
 • E-pubdatum
 • 06-05-2014
 • Bron
 • Medische Oncologie

Docetaxel toegevoegd aan inductiechemotherapie met cisplatine en fluorouracil bij het lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied (herziene versie)

Concluderend kan worden gesteld dat de toevoeging van docetaxel meerwaarde heeft indien er een indicatie is voor inductiechemotherapie met cisplatine en fluorouracil bij het lokaal uitgebreid plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied.

Referenties

 1. Pignon JP, Bourhis J, Domenge C, et al. Chemotherapy added to locoregional treatment of head and neck squamous-cell carcinoma: three metanalyses of updated individual data. Lancet 2000;355:949-55.
 2. Vermorken JB, Remenar E, Herpen C van, et al (for the EORTC 24971/TAX 323 Study Group). Cisplatin, fluorouracil, and docetaxel in unresectable head and neck cancer. N Engl J Med 2007;357:1695-704.
 3. Posner M, Hershock D, Blajman C, et al (for the TAX 324 Study Group). Cisplatin and fluorouracil alone or with docetaxel in head and neck cancer. N Engl J Med 2007;357:1705-15.
 4. Bölke E, Peiper M, Gripp S, et al. Chemotherapy in unresectable head and neck cancer (correspondence). N Engl J Med 2008;358:1075.
 5. Forastiere A,Weber R, Ang K, et al. Treatment of head and neck cancer (correspondence). N Engl J Med 2008;358:1076-8.