Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 24-05-2024
 • E-pubdatum
 • 23-04-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Dostarlimab toegevoegd aan chemotherapie bij het gevorderd of gerecidiveerd endometriumcarcinoom

Toevoeging van dostarlimab aan eerstelijns carboplatine en paclitaxel bij het gerecidiveerd of gevorderd (stadium III en IV) dMMR-/MSI-H-endometriumcarcinoom leidt tot een verbetering in PFS en OS ten opzichte van placebo. De OS in de ITT-groep is statistisch significant beter bij patiënten in de dostarlimabgroep vergeleken met de controlegroep en dit verschil lijkt met name gedreven door de dMMR-patiënten. Deze uitkomst voldoet aan de PASKWIL2023-criteria voor een positief advies voor studies waarbij de mediane overlevingsduur in de controlegroep langer is dan 12 maanden.

 1. Nederlandse Kankerregistratie cijfersoverkanker.nl
 2. Miller DS, Filiaci VL, Mannel RS, et al. Carboplatin and paclitaxel for advanced endometrial cancer: final overall survival and adverse event analysis of a phase III trial (NRG Oncology/GOG0209). J Clin Oncol. 2020;38(33):3841. 
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab en lenvatinib na eerdere platinumbevattende chemotherapie bij een gevorderd of gerecidiveerd endometriumcarcinoom. Med Oncol 2022;25(4):23-7. 
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Dostarlimab bij recidief of gevorderd mismatch repair-deficiënt endometriumcarcinoom. Med Oncol 2023;26(3):34. 
 5. Mirza MR, Chase DM, Slomovitz BM, et al. Dostarlimab for primary advanced or recurrent endometrial cancer. N Engl J Med 2023; 388: 2145-58. 
 6. Mirza MR, Chase D, Slomovitz BM, et al. Dostarlimab and chemotherapy for the treatment of primary advanced or recurrent (A/R) endometrial cancer (EC); a placebo (PBO)-controlled randomised phase III trial (ENGOT-ENG-NSGO/GOG-3031/RUBY). Ann Oncol 2023; 34:500-1.
 7. Powell MA, Auranen A, Willmott L, et al. Overall survival for patients with primary advanced or recurrent endometrial cancer treated with dostarlimab plus chemotherapy in part 1 of the ENGOT-ENG-NSGO/GOG-3031/RUBY trial. Society of Gynaecologic Oncology Annual Meeting March 2024 San Diego.