Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 22-04-2022
 • E-pubdatum
 • 22-04-2022
 • Bron
 • Medische Oncologie

Eerstelijns combinatiebehandeling met lenvatinib en pembrolizumab bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

In de hier besproken CLEAR-studie wordt bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd heldercellig RCC een statistisch significant langere PFS gezien na eerstelijns palliatieve behandeling met lenvatinibpembrolizumab dan na sunitinib: mediaan 23,9 maanden (95%-BI: 20,8-27,7) versus 9,2 maanden (95%-BI: 6,0-11,0) (HR: 0,39 [95%-BI: 0,32- 0,49]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. Er is voor deze behandeling sprake van zeer hoge kosten van ongeveer 200.000 euro per patiënt.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl).
 2. Heng DY, Xie W, Regan MM, et al. Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with vascular endothelial growth factortargeted agents: results from a large, multicenter study. J Clin Oncol 2009;27(34):5794-9.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2019;22(1):33-6.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns combinatiebehandeling met pembrolizumab en axitinib bij het gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2020;23(3):25-9.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cabozantinib als tweedelijns- of laterelijnsbehandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2016;19(9):41-4.
 6. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab als tweedelijns- of derdelijnsbehandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):39-42.
 7. NVMOcommissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Lenvatinib in combinatie met everolimus als tweedelijnsbehandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2017;20(4):51-4.
 8. Motzer R, Alekseev B, Rha SY, et al; CLEAR Trial Investigators. Lenvatinib plus pembrolizumab or everolimus for advanced renal cell carcinoma. N Engl J Med 2021;384(14):1289-300.