Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 22-03-2024
 • E-pubdatum
 • 22-03-2024
 • Bron
 • Medische Oncologie

Elacestrant bij het irresectabel of gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

In de hier besproken EMERALD-studie wordt bij patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd ER-positief, HER2-negatief mammacarcinoom die eerder behandeld zijn met minimaal 1 lijn endocriene therapie waaronder een CDK4/6-remmer, een statistisch significant langere maar zeer beperkte mediane PFS-winst gezien met elacestrant ten opzichte van endocriene therapie. De EMA heeft elacestrant alleen geregistreerd voor patiënten met een ESR1-mutatie. Bij patiënten met een ESR1-mutatie verbeterde de mediane PFS van 1,9 naar 3,8 maanden (HR: 0,55 [95%-BI: 0,39-0,77]; p = 0,0005). De OS-data zijn nog niet matuur. Dit resultaat voldoet niet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL2023-criteria voor palliatieve behandeling bij studies waar de mediane overleving in de controlegroep langer dan 12 maanden is.

 1. Nederlandse Kankerregistratie (cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. Burstein HJ. Systemic therapy for estrogen receptor-positive, HER2-negative breast cancer. N Engl J Med 2020;383(26):2557-70.
 3. Bidard FC, Kaklamani VG, Neven P et al. Elacestrant (oral selective estrogen receptor degrader) versus standard endocrine therapy for estrogen receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: Results from the randomized phase III EMERALD trial. J Clin Oncol 2022;40(28):3246-56.
 4. Plaatsbepaling richtlijncommissie: opties voor behandeling van het HR-positief mammacarcinoom. MedOncol 2020;23(9):23-7.
 5. Cortés J, Bidard FC, Bardia A, et al. EMERALD trial analysis of patient-reported outcomes (PROs) in patients with ER+/HER2L advanced or metastatic breast cancer (mBC) comparing oral elacestrant vs standard of care (SoC) endocrine therapy. ESMO open 2023;8(1S4, abstr 1880) doi.org/10.1016/j.esmoop.2023.101377.