Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
  • Auteur
  • NVMO-commissie BOM
  • E-pubdatum
  • 06-05-2022
  • Bron
  • Medische Oncologie

Enfortumab vedotin als derdelijnsbehandeling bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

In de hier besproken EV-301-studie bij patiƫnten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom die eerder een PD1- of PD-L1-remmer en platinumbevattende chemotherapie hebben gekregen in de neoadjuvante of adjuvante, lokaal gevorderde of gemetastaseerde setting is na een follow-up van mediaan 11,1 maanden een statistisch significant langere overleving van 3,91 maanden (12,88 maanden [95%-BI: 10,58-15,21] in de enfortumab vedotin-groep en 8,97 maanden [95%-BI: 8,05-10,74] in de chemotherapie-groep) na palliatieve behandeling met enfortumab vedotin ten opzichte van standaardchemotherapie (HR: 0,70 [95%- BI: 0,56-0,89]; P = 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab als tweedelijnsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom. Med Oncol 2017;20(8):43-6.
  2. Powles T, Rosenberg JE, Sonpavde GP, et al. Enfortumab vedotin in previously treated advanced urothelial carcinoma. N Engl J Med 2021;384(12):1125-35.