Adviezen commissie BOM

Terug naar lijst
 • Auteur
 • NVMO-commissie BOM
 • Printdatum
 • 28-06-2021
 • E-pubdatum
 • 25-06-2021
 • Bron
 • Medische Oncologie

Enzalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom

In de hier besproken ENZAMET-studie wordt bij patiënten met primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom na een follow-up van mediaan 34 maanden een statistisch significant betere OS gezien na upfront behandeling met ADT en enzalutamide dan na ADT en een non-steroïdaal antiandrogeen (HR: 0,67 [95%-BI: 0,52-0,86]; P = 0,002). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. In de vooraf gedefinieerde subgroep patiënten waarin tevens upfront docetaxel werd gegeven, was er geen sprake van een significant effect op OS (HR: 0,90 [95%-BI: 0,62-1,31]).

 1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel toegevoegd aan ADT bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):33-7.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2018;21(2):37-41.
 3. Chi KN, Agarwal N, Bjartell A, et al; TITAN Investigators. Apalutamide for metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(1):13-24.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Apalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2020;23(10):45-9.
 5. Davis ID, Martin AJ, Stockler MR, et al; ENZAMET Trial Investigators and the Australian and New Zealand Urogenital and Prostate Cancer Trials Group. Enzalutamide with standard first-line therapy in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(2):121-31.
 6. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Enzalutamide bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom na chemotherapie. Med Oncol 2013;16(6):31-5.
 7. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Enzalutamide voorafgaand aan chemotherapie bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Med Oncol 2014;17(7):57-9.
 8. De Wit R, De Bono J, Sternberg CN, et al; CARD Investigators. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(26):2506-18.
 9. Zhang P-F, Xie D, Li Q. Adding enzalutamide to first-line treatment for metastatic hormone-sensitive prostate cancer: a cost-effectiveness analysis. Front Public Health 2021;9:608375.
 10. Richtlijncommissie Prostaatcarcinoom. Plaatsbepaling richtlijncommissie: wat is de toegevoegde waarde van apalutamide? Med Oncol 2020;23(10):51-2.